Det var god oppslutning og engasjement fra de 100 fremmøtte som representerte helsetjenesten, leverandører, interesseorganisasjoner og andre myndigheter.

Hensikten med høringsmøtet var å informere om det nye regelverket, hva som er nytt og prosessen videre med innlemmelse i EØS-avtalen og lov,- og forskriftsendringer. Møtet var en fin arena for dialog med høringsaktørene, og det ble lagt opp til å kunne stille spørsmål både i plenum og i etterkant av møtet. 

Formålet med det nye regelverket er å sørge for at medisinsk utstyr er sikkert og effektivt, samtidig som det skal fremme innovasjon av medisinsk utstyr. Det vil styrke pasientsikkerheten og sørge for et enhetlig regelverk i hele EØS-området.

De nye reglene om medisinsk utstyr skal være på plass fra 26. mai 2020.

Se presentasjonene som ble holdt:

Se utkast til ny lov og forskrift om medisinsk utstyr, høringsnotatet og EU-forordningene
Høringsfrist: 23. august 2019.


​Fant du det du lette etter?