​​Metoklopramid brukes til å behandle eller forebygge kvalme og oppkast som kan oppstå i forbindelse med cellegift, strålebehandling, operasjoner eller ved migreneanfall.

Metoklopramid forårsaker i noen tilfeller kortvarige bivirkninger i nervesystemet som gir uønskede bevegelser som rykninger og tics. Disse bivirkningene er vanligere hos barn og yngre og ved bruk av høye doser eller langtidsbehandling. I tillegg er det også sett svært sjeldne tilfeller av alvorlige bivirkninger med effekt på hjerte og sirkulasjon.

Legemiddelverket har tidligere informert om anbefalingene som ble gitt etter en felleseuropeisk gjennomgang av sikkerhet og effekt ved bruk av metoklopramid. Det er nå avgjort at Afipran infusjonskonsentrat 100mg/ml og Afipran stikkpiller 20 mg avregistreres 3. februar 2014. Dette betyr at disse bare kan leveres ut på resept frem til og med 2. mai 2014.

Råd til helsepersonell:

Generelt:

 • Metoklopramid skal kun brukes ved korttidsbehandling, og skal ikke brukes ved kroniske tilfeller som gastroparese, dyspepsi og gastroøsofageal reflukssykdom. Maksimal behandlingstid er 5 dager. Hos barn er maksimal behandlingstid ved postoperativ kvalme og oppkast (PONV) 48 timer.
 • Intravenøse doser skal gis som sakte bolus (over minst 3 minutter).
 • Det er sett svært sjeldne tilfeller av alvorlige hjerte-karreaksjoner i forbindelse med bruk av metoklopramid, særlig når det er gitt intravenøst. Det må derfor utvises spesiell forsiktighet ved bruk hos risikogrupper.
 • Meld mistenkte bivirkninger på meldeskjema til RELIS i din helseregion.

Bruk hos barn:

 • Metoklopramid skal ikke gis til barn under 1 år.
 • Metoklopramid skal bare brukes som annenlinjebehandling til barn på enkelte indikasjoner:
  • Behandling av kvalme og oppkast etter operasjon (kun intravenøst)
  • Mot forsinket kvalme og oppkast etter cellegiftbehandling (oralt og intravenøst)
 • Maksimal dose er 0,5mg/kg kroppsvekt i løpet av 24 timer. Den anbefalte dosen er 0,1 til 0,15 mg per kg kroppsvekt, gjentatt opp til 3 ganger daglig.
 • Miksturen skal måles opp nøyaktig med en målesprøyte. Flytende orale formuleringer har vært særlig knyttet til overdoseringer hos barn.

Bruk hos voksne:

 • Metoklopramid er indisert til bruk ved forebygging av postoperativ kvalme og oppkast som kan oppstå i forbindelse med cellegiftbehandling, strålebehandling og operasjoner. Metoklopramid er også indisert ved symptomatisk behandling av kvalme og oppkast, inkludert ved akutt migrene.
 • Maksimaldosen er 30 mg per døgn (eller 0,5mg/kg kroppsvekt). Den vanlige dosen er 10 mg opp til 3 ganger daglig.

Råd til pasienter:

Preparatomtale og pakningsvedlegget vil bli oppdatert, og et «Kjære helsepersonellbrev» er sendt til allmennleger, barneleger, hematologer, onkologer, gynekologer, indremedisinere, lungeleger, radiologer, endokrinologer, anestesiologer, legevaktleger/akuttavdelinger på sykehus, kliniske farmakologer, neurologer, sykehusapotek og RELIS.

Se også:

Nye anbefalinger ved bruk av metoklopramid.​

​Fant du det du lette etter?