​​Innsending av skriftlig reklame gjelder alle firmaer, også de som ikke er medlem av Legemiddelindustrien (LMI). Rådet for legemiddelinformasjon oppbevarer reklamemateriellet i minst 2 år.

Det enkelte firma laster selv inn materiellet i elektronisk arkiv hos LMI/Rådet . Mappestrukturen bør være inndelt i produkter og markedsføringsaktivitet, og dokumentene bør ha en forklaring om hva de inneholder. Absolutt siste frist for å laste inn materiellet i arkivet er når aktiviteten foretas/materiellet tas i bruk.

Innsendelse av all skriftlig reklame er et pålegg i Forskrift om legemidler § 13-11. Legemiddelverket vil sende et forhåndsvarsel om reklameforbud til de firmaer som ikke overholder dette pålegget.

- Innsendelse er viktig for at vi kan ivareta våre tilsynsoppgaver, sier seniorrådgiver Bente Jerkø i Legemiddelverket.