Vanlige bivirkninger kan være plagsomt, men er forventet og går som regel over etter 2-3 dager.​​​

God beskyttelse

​mRNA-vaksinene som tilbys i koronavaksinasjonsprogrammet gi​r god beskyttelse mot covid-​19. Studier viste at

  • Comirnaty (Pfizer/BioNTech) gir 95% beskyttelse 7 dager etter andre dose
  • Spikevax (Moderna) gir 94 % beskyttelse 14 dager etter andre dose

Les mer om vaksinene i bruk på FHI.no.​  

Bivirkninger - mer vanlig blant yngre enn eldre

​Du kan forvente å få noen av disse bivirkningene 1-2 dager etter vaksinasjon:  ​

  • Smerter på stikkstedet (80%)
  • Trøtthet (60%)
  • Hodepine (50%)
  • Muskelsmerter og frysninger (30%)
  • Leddsmerter (20%)
  • Feber og hevelse på stikkstedet og i armen (10%)
  • Kvalme og diare 

Prosentandelene er basert på tall fra de kliniske studiene som ligger til grunn for godkjenningen.

At kroppen reagerer på denne måten er et tegn på at den jobber og gjør immunforsvaret vårt rustet til å møte det virkelige viruset, og beskytte oss mot alvorlig sykdom. Vi reagerer ulikt på vaksiner og du er godt beskyttet mot å bli syk selv om du ikke får bivirkninger. 

Dersom du får andre symptomer som du tror skyldes vaksinen, eller symptomene ikke går over etter 2-3​ dager, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Oversikt over mistenkte bivirkninger i Norge finner du her.​

Trykk på overskriftene nedenfor for å lese mer.

​Hvilke mistenkte bivirkninger bør meldes? 

Helsepersonell skal melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine.  Du kan også selv sende inn melding via skjema på helsenorge.no.  Det er viktigst å melde fra om bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget  eller som oppleves som svært alvorlige. (Se ​lenker til pakningsvedleggene under eller til høyre)​.

Du vil ikke få personlig tilbakemelding etter du har meldt bivirkninger, men dersom vi lurer på noe i forbindelse med meldingen din, vil vi ta kontakt.  

Les mer om hvordan pasienter kan melde bivirkninger 

Bivirkningsovervåkning av koronavaksiner 

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med andre land som bruker de samme vaksinene. Slik får vi et bedre grunnlag til å vurdere årsakssammenhenger, oppdage nye bivirkninger og iverksette tiltak som ivaretar pasientsikkerheten.


​Fant du det du lette etter?