​Storbritannia forlot EU 31. januar 2020 og overgangsavtalen mellom EU/EØS og Storbritannia løper ut 31. desember 2020. Det er fortsatt ukjent hvordan en eventuell fremtidig avtale mellom EU og Storbritannia vil se ut. Fra 1. januar 2021 vil Storbritannia, unntatt Nord-Irland, bli ansett som et tredjeland i forhold til regler innen legemidler. Den såkalte Nord-Irland-protokollen trer i kraft fra 1. januar 2021. Dette betyr i praksis at Nord-Irland fortsatt vil ansees som et medlemsland innenfor EØS.

Godt forberedt

Legemiddelfirmaene forsyner det norske markedet med legemidler og det er deres ansvar å ha gjort nødvendige forberedelser i forbindelse med brexit. For å opprettholde «fri flyt» av legemidler innen EU/EØS, må legemiddelfirmaene ha flyttet en del av sine funksjoner fra Storbritannia til EU-/EØS-området. Legemiddelverket har i flere omganger de siste to årene påminnet firmaer med markedsføringstillatelser for legemidler i Norge om nødvendige tiltak. Vi har også hatt en dialog med de større legemiddelgrossistene og innkjøpsorganisasjonen for legemidler til sykehus. Inntrykket er at alle aktører er godt forberedt og har gjort nødvendige tilpasninger og forberedelser.

Legemiddelfirmaer som opplever problemer med produksjons- og distribusjonslinje eller har spørsmål i forbindelse med brexit som ikke besvares på våre hjemmesider oppfordres til å ta kontakt med Legemiddelverket.

Legemiddelmangel

Vi opplever stadig legemiddelmangler i Norge. Siden Storbritannia er en viktig produsent av legemidler og brexit vil ytterligere kunne påvirke legemiddelforsyningen for en tidsperiode, ikke bare i Norge men i hele EØS-området. Europeiske legemiddelmyndigheter og EU-kommisjonen har samarbeidet om å kartlegge konsekvenser for legemiddelforsyningen og satt i verk flere tiltak.

I Norge har vi allerede gode rutiner og godt samarbeid for å håndtere situasjoner der det er mangel på legemidler. Legemiddelverket samarbeider tett med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret), legemiddelgrossistene, legemiddelprodusentene og apotekene.

Følger situasjonen nøye
Brexit kan skape situasjoner som det er vanskelig for legemiddelmyndighetene å gjøre noe med. Mangel og forsinkelser på legemidler kan like godt oppstå på grunn av logistikk- og transportproblemer. Irland er en annen stor produsent av legemidler, og mye av transporten går via Storbritannia. Transport fra Storbritannia til EU/EØS kan bli en utfordring etter brexit.

Det er vanskelig å forutsi de fulle konsekvensene av brexit. Legemiddelverket følger situasjonen nøye og er forberedt på å håndtere ulike situasjoner og vurdere unntak fra regelverket på legemiddelområdet for å sikre forsyningen til Norge. 


Spørsmål og svar om brexit og legemiddelmangel

Blir det mangler på legemidler på grunn av brexit? 

Det kan bli mangler på noen medisiner på grunn av brexit. Norske myndigheter og legemiddelaktørene følger tett med på situasjonen og alt har satt i verk flere tiltak for å sikre at vi fortsatt skal få nødvendige legemidler til Norge. Selv om det eventuelt går tomt for en type medisin, betyr ikke det at man ikke får medisin i det hele tatt eller den behandlingen legen har bestemt.  

Hvilke legemidler kan bli rammet?

Det er vanskelig å forutsi hvilke legemidler som kan bli rammet. Både industrien og myndighetene har imidlertid forberedt seg godt. Legemiddelverket håper derfor det vil være få tilfeller av legemiddelmangel som skyldes brexit, men følger situasjonen nøye. 

Hva skal jeg gjøre hvis det er mangel på mitt legemiddel?

Det er ikke ofte pasienter må bytte behandling på grunn av legemiddelmangel. I de fleste tilfellene løses mangelsituasjoner ved at pasienten får et tilsvarende legemiddel i andre styrker eller fra andre produsenter. Tillatelse til salg av utenlandske pakninger er også en vanlig løsning. Legen din vil vurdere alternative legemidler dersom du må bytte behandling. Følg rådene fra lege og apotek.

Hvor kan jeg få informasjon om mangler?

Hvis du lurer på om ditt legemiddel mangler kan du snakke med fastlegen din eller spørre på apoteket. Legemiddelverket publiserer fast en oversikt over hvilke legemidler det er mangler på.
​Fant du det du lette etter?