​Det er legemiddelfirmaene som forsyner det norske markedet med legemidler og det er deres ansvar å ha gjort nødvendige forberedelser i forbindelse med brexit. For å opprettholde «fri flyt» av legemidler innen EU/EØS, må firmaer ha flyttet en del av sine funksjoner fra Storbritannia til EU-/EØS-området. Legemiddelverkets inntrykk er at de er godt forberedt og har gjort nødvendige tilpasninger, slik at deres legemidler fortsatt kan distribueres og selges i EU-/EØS-området.

Flere oppdrag til Norge

Storbritannia har en stor og viktig farmasøytisk industri og har vært en betydelig bidragsyter i nettverket av Europeiske legemiddelmyndigheter. Med brexit må oppdrag de har hatt i nettverket fordeles på de andre medlemslandene. For å bidra til at godkjenning av nye legemidler ikke skal bli forsinket, har Legemiddelverket påtatt seg flere oppdrag.

Brexit kan føre til legemiddelmangel

Vi opplever stadig legemiddelmangler i Norge. Siden Storbritannia er en viktig produsent av legemidler, vil en «hard» brexit ytterligere kunne påvirke legemiddelforsyningen, ikke bare i Norge men i hele EØS-området. Europeiske legemiddelmyndigheter og EU-kommisjonen har samarbeidet om å kartlegge konsekvenser for legemiddelforsyningen og vurdert tiltak.
 
Industrien trenger mer tid til nødvendige omstillinger. På europeisk nivå er det derfor innført en unntaksordning hvor industrien fortsatt har mulighet til å kvalitetssjekke produksjonspartier i Storbritannia i en tidsbegrenset periode.

Håndtering av legemiddelmangel i Norge

I Norge har vi allerede gode rutiner og godt samarbeid for å håndtere mangelsituasjoner. For å løse mangelsituasjoner samarbeider vi med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret), legemiddelgrossistene, legemiddelprodusentene og apotekene.
 
Det er ikke ofte pasienter må bytte behandling på grunn av legemiddelmangel. I de fleste tilfellene løses mangelsituasjoner ved at pasienten får et tilsvarende legemiddel i andre styrker eller fra andre produsenter. Tillatelse til salg av utenlandske pakninger er også en vanlig løsning.
 
For legemidler til dyr vil det ofte ikke finnes alternative produkter som er markedsført i Norge, så her vil man i enda større grad være avhengig av å bruke legemidler fra andre EØS-land.
 

Følger situasjonen nøye

Brexit kan skape situasjoner som det er vanskelig for legemiddelmyndighetene å gjøre noe med. Mangel og forsinkelser på legemidler kan like godt oppstå på grunn av logistikk- og transportproblemer. Irland er en annen stor produsent av legemidler, og mye av transporten går via Storbritannia. Transport fra Storbritannia til EU/EØS, kan bli en utfordring etter brexit.
 
Det er vanskelig å forutsi de fulle konsekvensene av brexit. Legemiddelverket følger situasjonen nøye og er forberedt på å håndtere ulike situasjoner og akseptere unntak fra regelverket på legemiddelområdet for å sikre forsyningen. Vi vil sammen med legemiddelindustrien og grossister gjøre det vi kan for at Norge ikke skal rammes av legemiddelmangel som følge av brexit. 

Spørsmål og svar om brexit og legemiddelmangel

Blir det mangler på legemidler på grunn av brexit? 

Norske myndigheter og legemiddelaktørene følger tett med på situasjonen og alt har satt i verk flere tiltak for å sikre at vi fortsatt skal få nødvendige legemidler til Norge. Selv om det eventuelt går tomt for en type medisin, betyr ikke det at man ikke får medisin i det hele tatt eller den behandlingen legen har bestemt. 

Hva skal jeg gjøre hvis det er mangel på mitt legemiddel?

I de fleste tilfeller løses mangelsituasjoner ved at du får en utenlandsk pakning, eller samme legemiddel fra andre produsenter på apoteket. Legen din vil vurdere alternative legemidler dersom du må bytte behandling. Følg rådene fra lege og apotek.

Hvilke legemidler kan bli rammet?

Det er vanskelig å forutsi hvilke legemidler som kan bli rammet. Både industrien og myndighetene har imidlertid forberedt seg godt. Statens legemiddelverk håper derfor det vil være få tilfeller av legemiddelmangel som vil skyldes Brexit, men følger situasjonen nøye. Alle legemiddelmangler blir publisert på legemiddelverket.no.

Hvor lenge vil situasjonen vare?

Det er vanskelig å spå, det avhenger av hva slags avtale og hvilke overgangsordninger Storbritannia eventuelt får til. Legemiddelmyndighetene har ikke nødvendigvis alle de rette virkemidlene. Mangel og forsinkelser kan også oppstå på grunn av logistikk- og transportutfordringer. 

Hva gjøres for å hindre legemiddelmangel?

For å løse mangelsituasjoner generelt samarbeider Statens legemiddelverk med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten, legemiddelgrossistene, legemiddelprodusentene og apotekene. 

Hva skjer når det oppstår en mangelsituasjon?

Når det oppstår mangelsituasjoner gir Legemiddelverket informasjon og råd til apotek, forskrivere, pasienter og dyreeiere.

Risikerer jeg å ikke få behandling med mitt legemiddel?

Selv om det tidvis er mangler på legemidler i Norge, er det ikke så ofte pasienter må bytte behandling. I de fleste tilfellene løses mangelsituasjoner ved at pasienten får et tilsvarende legemiddel i andre styrker, fra andre produsenter eller utenlandske pakninger. Dersom du må bytte behandling vil legen din vurdere alternative legemidler.
​Fant du det du lette etter?