​- Sammen med aktørene vil vi gjøre det vi kan for at Norge ikke skal rammes av legemiddelmangel som følge av brexit, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Legemiddelmangel

Vi opplever stadig legemiddelmangler i Norge. Siden Storbritannia er en viktig produsent av legemidler, ville en «hard» brexit ytterligere kunnet påvirke legemiddelforsyningen, ikke bare i Norge men i hele EØS-området. Europeiske legemiddelmyndigheter og EU-kommisjonen har samarbeidet om å kartlegge konsekvenser for legemiddelforsyningen og satt i verk flere tiltak.

I Norge har vi allerede gode rutiner og godt samarbeid for å håndtere situasjoner der det er mangel på legemidler. Legemiddelverket samarbeider tett med Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret), legemiddelgrossistene, legemiddelprodusentene og apotekene.

Godt forberedt

Legemiddelfirmaene forsyner det norske markedet med legemidler og det er deres ansvar å ha gjort nødvendige forberedelser i forbindelse med brexit. For å opprettholde «fri flyt» av legemidler innen EU/EØS, må legemiddelfirmaene ha flyttet en del av sine funksjoner fra Storbritannia til EU-/EØS-området. Legemiddelverkets inntrykk er at de er godt forberedt og har gjort nødvendige tilpasninger.

Følger situasjonen nøye

Brexit kan skape situasjoner som det er vanskelig for legemiddelmyndighetene å gjøre noe med. Mangel og forsinkelser på legemidler kan like godt oppstå på grunn av logistikk- og transportproblemer. Irland er en annen stor produsent av legemidler, og mye av transporten går via Storbritannia. Transport fra Storbritannia til EU/EØS, kan bli en utfordring etter brexit.

Det er vanskelig å forutsi de fulle konsekvensene av brexit. Legemiddelverket følger situasjonen nøye og er forberedt på å håndtere ulike situasjoner og vurdere unntak fra regelverket på legemiddelområdet for å sikre forsyningen til Norge. 
Spørsmål og svar om brexit og legemiddelmangel

Blir det mangler på legemidler på grunn av brexit? 

Det kan bli mangler på noen medisiner på grunn av brexit. Norske myndigheter og legemiddelaktørene følger tett med på situasjonen og alt har satt i verk flere tiltak for å sikre at vi fortsatt skal få nødvendige legemidler til Norge. Selv om det eventuelt går tomt for en type medisin, betyr ikke det at man ikke får medisin i det hele tatt eller den behandlingen legen har bestemt.  

Hvilke legemidler kan bli rammet?

Det er vanskelig å forutsi hvilke legemidler som kan bli rammet. Både industrien og myndighetene har imidlertid forberedt seg godt. Legemiddelverket håper derfor det vil være få tilfeller av legemiddelmangel som skyldes brexit, men følger situasjonen nøye. 

Hva skal jeg gjøre hvis det er mangel på mitt legemiddel?

Det er ikke ofte pasienter må bytte behandling på grunn av legemiddelmangel. I de fleste tilfellene løses mangelsituasjoner ved at pasienten får et tilsvarende legemiddel i andre styrker eller fra andre produsenter. Tillatelse til salg av utenlandske pakninger er også en vanlig løsning. Legen din vil vurdere alternative legemidler dersom du må bytte behandling. Følg rådene fra lege og apotek.

Hvor kan jeg få informasjon om mangler?

Hvis du lurer på om ditt legemiddel mangler kan du snakke med fastlegen din eller spørre på apoteket. Legemiddelverket publiserer fast en oversikt over hvilke legemidler det er mangler på.
​Fant du det du lette etter?