​Bakgrunn

Hypotron (midodrin) er et generisk alternativ til preparatet Gutron, som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, men som likevel er i bruk hos en liten gruppe pasienter med ortostatisk hypotensjon (OH).

Ortostatisk hypertensjon kjennetegnes av en betydelig reduksjon i blodtrykket ved stillingsendring fra liggende eller sittende til stående stilling, og er forbundet med økt falltendens, samt forhøyet risiko for hjerteinfarkt og drypp (TIA). OH opptrer hyppig blant eldre, men for et fåtall av pasientene skyldes tilstanden en svikt i det autonome nervesystemet, for eksempel ved Parkinsons sykdom. Tilstanden kalles da nevrogen ortostatisk hypotensjon. Denne pasientgruppen kan ha nytte av behandling med Hypotron dersom ikke-medikamentelle tiltak gir utilstrekkelig effekt.

Effekt og sikkerhet ved bruk av Hypotron er tilsvarende som for originalpreparatet Gutron som i dag er i bruk i klinisk praksis, og kostnaden for behandling med disse preparatene ligger på samme nivå.

Les refusjonsvedtaket.

Refusjonsberettiget bruk

Behandling av alvorlig nevrogent betinget ortostatisk hypotensjon når korrigerbare faktorer er utelukket og andre behandlingsformer ikke er egnet.


Vilkår 242: Behandlingen skal være instituert av spesialist i nevrologi eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet

​Fant du det du lette etter?