​Bakgrunn

HyQvia er en ny formulering av immunglobulin kombinert med hyaluronidase. Denne kan gis subkutant sjeldnere enn konvensjonelle immunglobuliner, og HyQvia ble innvilget refusjon til voksne i 2015.

Effekten er sammenlignbar med dagens standardbehandling, og kostnadseffektiviteten vil derfor være avhengig av behandlingskostnadene sammenlignet med tilgjengelige alternativer. Da HyQvia fikk refusjon til voksne ble det tatt hensyn til tidsforbruket ved injeksjon, og dette gjorde at prisen for HyQvia kan være noe høyere enn vanlige subkutane immunglobuliner.

Injeksjonshastigheten er noe lavere hos barn, slik at kostnadene til adminstrasjon av legemiddelet blir noe høyere i forhold til gitt mengde, og det er derfor sannsynlig at HyQvia også er kostnadseffektiv behandling av immunsvikt til barn.

Les refusjonsvedtaket for HyQvia.

Refusjonsberettiget bruk:

Ved immunsvikt: substitusjonsterapi ved hypogammaglobulinemi.

​Fant du det du lette etter?