Ibaril inneholder virkestoffet desoksymetason og brukes mot inflammatoriske lidelser (f.eks. allergi og kløe) i hud og slimhinner.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger tilsvarende Ibaril 2,5 mg/g krem, 50 g og 100 g. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 15.12.2020.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Ibaril 2,5 mg/g krem bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med desoksymetason på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med desoksymetason krem.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Ibaril ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med desoksymetason. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Ibaril 2,5 mg/g krem kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med desoksymetason krem dersom de kan skaffes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Ibaril 2,5 mg/g krem som inneholder desoksymetason kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: S86, S87, S88, S89, S91, S99
  • ICD: -30, L20, L21, L22, L23, L24, L40
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 18.12.2019

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.12.2020.

Oppdatert: 10.06.2020

Publisert: 18.12.2019

​Fant du det du lette etter?