Imbruvica brukes i behandling av bestemte typer av lymfekreft og blodkreft. Det er gjort en gjennomgang av kliniske studier og tilfeller etter at legemidlet kom på markedet der det er funnet rapporter med tilfeller av HBV-reaktivering. Nå revideres anbefalingene for bruk av Imbruvica.

Råd til leger/helsepersonell:

  • Pasienter skal testes for HBV-infeksjon før oppstart av behandling med Imbruvica.
  • Hvis pasienter har positiv hepatitt B-serologi anbefales konsultasjon med en spesialist i leversykdommer før oppstart av behandling med Imbruvica.
  • Pasienter med positiv hepatitt B-serologi som trenger Imbruvica bør overvåkes og behandles etter gjeldende retningslinjer for å forebygge hepatitt B virus-reaktivering.
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion


Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til spesialister i indremedisin, hematologer, onkologer, allmennleger, helsepersonell innen akuttmedisin, apotek og RELIS.

 


 

 

 

​Fant du det du lette etter?