​​Bakgrunn

Ikervis er et syklisk polypeptid med immunmodulerende og immunsuppresive egenskaper og betennelsesdempende virkning som administreres én gang daglig med dosen 1mg (én dråpe) som påføres det (de) berørte øyet (øynene) ved sengetid.

Ikervis har godkjent indikasjon for behandling av alvorlig keratitt hos voksne pasienter med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger.

Kostnadseffektiviteten av Ikervis er dokumentert i to analyser:

  • En kostminimeringsanalyse mot Restasis øyedråper som er et uregistrert legemiddel med ciklosporin 0,05 % som har vært refundert i Norge etter individuell søknad til HELFO (individuell stønad) før Ikervis fikk markedsførings tillatelse.
  • En kostnytteanalyse der kunstig tåreerstatninger er brukt som komparator.

For ytterligere informasjon, se refusjonsrapporten for Ikervis.

Refusjonsberettiget bruk

Behandling av alvorlig keratitt hos voksne pasienter med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger.

Refusjonsvilkår

223 Refusjon gjelder alvorlig keratitt hos pasienter med tørre øyne ved Sjøgrens syndrom eller andre revmatiske sykdommer, sekundært til andre lidelser eller medikamenter, og idiopatisk tørre øyne.

Nedsatt tårekvalitet eller -kvantitet eller staining skal være påvist ved tear break-up time (BUT), Schirmers test eller korneafarging.

153 Behandlingen skal være instituert av spesialist i øyesykdommer, revmatologi eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.

​Fant du det du lette etter?