​Resultatene i studiene spriker og flere studier har metodologiske svakheter som gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner. I tillegg kan mangel på testosteron i seg selv øke risiko. Les mer om EMAs vurdering.

Råd til leger:

  • Substitusjonsbehandling med testosteron er bare indisert når testosteronmangeler bekreftet både ved kliniske symptomer og laboratorieundersøkelser. 
  • Følg med ​på testosteronnivå, hemoglobin, hematokrit, leverfunksjon og lipidprofil.Ved behandling hos pasienter med høyt blodtrykk, må blodtrykket følges nøye.
  • Behandlingen kan gi ødemer hos pasienter med nedsatt hjerte-, lever- eller nyrefunksjon og hos pasienter med koronar hjertesykdom.
  • Det er begrenset erfaring med slik behan​dling hos menn over 65 år.
​Fant du det du lette etter?