Etter 15.07.2019 er det ikke lenger mulig å forskrive Atozet på forhåndsgodkjent refusjon. Resepter som er forskrevet før denne datoen kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.

Resepter på Atozet som er skrevet etter 15.07.2019 kan ikke ekspederes på blå resept.

Råd til leger

  • Dersom pasienten skal ha ezetimib og atorvastatin skal hvert virkestoff forskrives hver for seg.

Bakgrunn

Da Legemiddelverket innvilget refusjon for Atozet, var det en forutsetning at prisen skulle reflektere prisen på virkestoffene. I løpet av 2018 er prisen på ezetimib blitt kraftig redusert, men MSD har ikke vært villig til å redusere prisen på Atozet tilsvarende. 
Legemiddelverket besluttet derfor å ta bort refusjon for kombinasjonspreparatet Atozet fra 15.07.2019.
​Kostnad for ett års behandling
​Legemiddel
Pris
Atorvastatin 80 mg
​622
Ezetimib 10 mg
​1088
Atozet 80 mg/10 mg
​5118
I 2018 fikk 17 289 pasienter Atozet (Kilde: Reseptregisteret).
​Fant du det du lette etter?