Etter 15.07.2019 vil det ikke lenger være mulig å forskrive Inegy eller Atozet på forhåndsgodkjent refusjon. Resepter som er forskrevet før denne datoen kan ekspederes på forhåndsgodkjent refusjon og har normal gyldighetstid på 12 måneder.

Glenmark og Krka som også markedsfører kombinasjonen ezetimib/simvastatin har vært villig til å redusere prisen og vil dermed fortsatt ha refusjon.

For pasienter som trenger en kombinasjon av ezetimib og statin har legen nå følgende muligheter:
  • Forskrive løse kombinasjoner av ezetimib og statin
  • Bruke virkestoff-forskrivning for kombinasjonen ezetimib/simvastatin. Apoteket vil da levere et kombinasjonspreparat som har refusjon.
  • Forskrive Ezetimib/Simvastatin Glenmark eller Ezetimib/Simvastatin Krka. Dersom legen skriver resept på Inegy etter 15. juli, vil pasienten få tilbud om et generikum som fortsatt har refusjon.
Resepter på Atozet som er skrevet etter 15. juli kan ikke ekspederes.

Bakgrunn

Da Legemiddelverket innvilget refusjon for kombinasjonspreparatene, var det en forutsetning at prisen skulle reflektere prisen på virkestoffene. I løpet av 2018 er prisen på ezetimib blitt kraftig redusert, men MSD har ikke vært villig til å redusere prisen på kombinasjonspreparatene tilsvarende. 

Legemiddelverket har derfor besluttet å ta bort refusjon for kombinasjonspreparatene Inegy og Atozet fra 15. juli 2019.
Kostnad for ett års behandling: 
Simvastatin 40 mg         349
Ezetimib 10 mg              1.088
Inegy 40 mg/10 mg              4.296

Atorvastatin 80 mg        622
Ezetimib 10 mg             1.088
Atozet 80 mg/10 mg             5.118

I 2018 fikk 4.629 pasienter kombinasjonspreparat med ezetimib/simvastatin, mens 17. 289 fikk Atozet (Kilde: Reseptregisteret)​Fant du det du lette etter?