​​​​​​Dette viser en registerstudie med kvinner som var gravide under svineinfluensapandemien i 2009. Studien er publisert i The New England Journal of Medicine, et av de ledende medisinske tidsskriftet i verden.

Under influensa A(H1N1)-pandemien i 2009 fikk hele den norske befolkningen tilbud om pandemivaksinen Pandemrix. Vaksinasjonsdekningen i Norge var omtrent 45 prosent i befolkningen som helhet. Over halvparten (54 prosent) av de som var gravide under pandemien, ble vaksinert.

Studien omfatter mer enn 117 000 fødsler fra tiden før, under eller etter pandemien i Norge. Nesten 26 000 kvinner ble vaksinert mot svineinfluensa mens de var gravide.

Hovedfunn i studien

I studien ble kvinner fortløpende sammenlignet utover i svangerskapet, og det ble tatt hensyn til når i svangerskapet kvinnene ble vaksinert eller søkte lege for influensasymptomer, og hvor lenge svangerskapet varte.

Hovedfunnene fra studien var at:

  • Gravide som ble vaksinert i svangerskapet hadde ikke økt risiko for dødfødsel.
  • Gravide som ble vaksinert i svangerskapet hadde en betraktelig lavere risiko for å få influensa.
  • Gravide som fikk influensadiagnose under pandemien hadde nesten doblet risiko for dødfødsel.

Medisinsk fødselsregister har bare informasjon om dødfødsler etter uke 12 i svangerskapet, så forskerne kunne ikke undersøke risiko for dødfødsel tidlig i svangerskapet. Dødfødsel er sjeldent i Norge, rundt 5 per 1000 fødsler, i følge Medisinsk fødselsregister. Selv om studien viser større risiko etter influensasykdom, er det svært få graviditeter som ender med dødfødsel.

- God bruk av helseregistre

- Dette er et godt eksempel på hvordan norske helseregistre kan brukes til å avklare viktige spørsmålsstillinger innen legemiddelbehandling sier Ingebjørg Buajordet og Steinar Madsen, som begge er medforfattere av artikkelen.

- Vi er svært glade for resultatene av denne studien, siden det var første gang myndighetene anbefalte massevaksinering av gravide sier de. Studien kan få betydning for oppslutningen om influensavaksinasjon i fremtiden.

​Fant du det du lette etter?