​​​​​​​​​​​​​​​​På bakgrunn av meldingen og Stortingets behandling har Helse- og omsorgsdepartementet uttalt følgende: 

«…komitemerknaden vedrørende pasientrettetinformasjon om legemidler fra industrien skal forstås slik at flertallet støtter den løsning som ble foreslått i Legemiddelmeldingen. Det vil si at informasjonsmateriell fra legemiddelindustrien som deles ut til pasient etter forskrivning, regnes som reklame. Legemiddelindustrien skal inviteres til et samarbeid med myndighetene for å lage pasientrettet informasjon om legemidler

All pasientinformasjon om reseptpliktige legemidler som er laget av eller støttet av legemiddelindustri regnes som reklame til allmenheten og er med noen unntak ikke tillatt. 

Unntak

  • Informasjonsmateriell som inngår i godkjenningsprosessen for legemidlet (preparatomtale, pakningsvedlegg og sikkerhetsinformasjon som inngår i risikohåndteringsplanen) er unntatt.
  • Helse- og sykdomsveiledning til allmenheten som er utformet i tråd med Legemiddelverkets veiledning regnes ikke som reklame. 

Pasientinformasjonen skal forbedres

Helse- og omsorgsdepartement har gitt Kontaktpunktet for legemiddelinformasjon i oppdrag å vurdere hvordan pasientinformasjon om legemidler kan bli bedre. Kontaktpunktet består av Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk.

​Fant du det du lette etter?