​​​​​ POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome) kjennetegnes ved økning i hjertefrekvens når pasienten reiser seg fra liggende til stående stilling, ustabilt blodtrykk, tretthet, svimmelhet og besvimelser. CRPS (complex regional pain syndrome) er en tilstand som gir kroniske smerter i armer og ben.

Myndighetenes gjennomgang av en mulig sammenheng mellom vaksinering mot HPV og POTS/CRPS ble igangsatt etter at man i Danmark og Japan så en økning i antallet bivirkningsmeldinger etter HPV-vaksinasjon.

Grundig gjennomgang
Det er komiteen for bivirkningsovervåking (PRAC) ved det europeiske legemiddelkontoret EMA som har foretatt en grundig gjennomgang av alle tilgjengelige data.  Også en gruppe ledende eksperter innen området har diskutert dataene og gitt råd i saken. I vurderingene er det lagt vekt på at man ikke har funnet holdepunkter for at forekomsten av CRPS og POTS er forskjellig i vaksinerte grupper og befolkningen generelt. Dataene er basert på bivirkningsmeldinger fra helsepersonell og pasienter, kliniske studier og publisert litteratur. Antatt høy grad av underrapportering er også inkludert i disse estimatene. Det er ikke funnet grunnlag for å pålegge industrien å gjøre ytterligere studier.

Meld bivirkninger
Legemiddelverket vil i samarbeid med Folkehelseinstituttet fortsette overvåkingen av vaksinene. Vi ber helsepersonell være oppmerksomme på vedvarende symptomer hos unge jenter som har fått vaksine og melde bivirkninger til Folkehelseinstituttet.

Totalt har over 150.000 jenter fått vaksine i Norge (tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt). Det er per i dag meldt om tre mulige tilfeller av POTS/CRPS etter vaksinering.
​Fant du det du lette etter?