​​Legemiddelverket mener Flutikason Cipla inhalasjonsspray (125 mikrog/ dose og 250 mikrog/dose) er medisinsk likeverdig med Flutide inhalasjonsspray og at Salmeterol/fluticasone Cipla inhalasjonsspray (25 mikrog/125 mikrog/dose og 25 mikrog/250 mikrog/dose) er likeverdig med Seretide inhalasjonsspray.

Legemidlene er godkjent i henhold til europeiske retningslinjer for å vise bvioekvivalens for legemidler som inhaleres til lungene.  Flere studier (både laboratoriestudier og kliniske studier) har vist at legemidlene er likeverdige.

Inhalasjonsaerosolene (sprayene) er utseendemessig svært lik, og instruksjon for bruk er den samme. Legemidlene er undersøkt med og uten inhalasjonskammer, og er kompatible med de tilgjengelige inhalasjonskammerne.

Ansatte på apotek veileder pasienter ved medisinbytte, også om bruk av inhalasjonslegemidler.

Leger bør informere pasienten om at apotek kan bytte til annen inhalasjonsspray.

Disse legemidlene er byttbare fra 15.2. 2016:

Flutikason inhalasjonsaerosol, suspensjon 125 mikr​og​ram

​Varenummer ​Handelsnavn ​MT-innehaver Mengde Byttegruppekode
​114520 ​Flutide​​
​GSK ​120 ​001758
​568358 ​Flutikason Cipla ​Cipla
​120 ​001758
087993
Flixotide (PI)
​Orifarm
120
​001758
100139
Flixotide (PI)
​Orifarm
2x60
​001758
 

 Flutikason inhalasjonsaerosol, suspensjon 250 mikrog​ram

Varenummer Handelsnavn
​MT-inne​​haver Mengde Byttegruppekode
114587
Flutide
GSK 120 002084
408571
​Flutikason Cipla Cipla ​120 002084


Salmeterol og flutikason inhalasjonsaerosol, suspensjon 25 mikrog/125 mikrog​ram

Varenr.
Handelsna​vn
MT-innehaver
Mengde Byttegruppekode
004282
Seretide
GSK
​120 ​002096
073877
Salmeterol/Fluticasone Cipla
Cipla
​120 002096

Salmeterol og flutikason inhalasjonsaerosol, suspensjon 25 mikrog/250 mikrogram

Varen​ummer​ Ha​ndelsnavn ​​MT-innehaver Mengde Byttegruppekode
004293 Seretide GSK
​120 001878
​159332 Salmeterol/ Fluticasone Cipla Cipla ​120 ​001878
096659
Seretide (PI)
Orifarm
​120 001878


 GSK = GlaxoSmithKline AS, Cipla = Cipla Europe NV, (PI) = parallellimportert legemiddel,  Mengde er oppgitt i antall doser​​​​​​​​​​​​​

​Fant du det du lette etter?