​Legemiddelverket mener at de biotilsvarende legemidlene Abasaglar og Terrosa som er godkjent med henholdsvis Lantus og Forsteo som referanse, er medisinsk likeverdige, og at legemidlene er egnet for bytte i apotek.

Saken har vært på høring, les informasjon om høringsdokumenter og høringsinnspill.

Les legemiddelverkets svar på høringsinnspillene til insulin glargin og teriparatid

 

Disse legemidlene ble byttbare fra 1. november:

Insulin glargin:

  • Lantus injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn, 100 E/ml
  • Abasaglar injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn, 100 E/ml

Teriparatid:

  • Forsteo, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn, 20 mikrog/80 mikroliter
  • Terrosa, injeksjonsvæske, oppløsning i ampulle, 20 mikrog/80 mikroliter
  • Terrosa Start, oppløsning i ampulle, 20 mikrog/80 mikroliter
  •  

 

​Fant du det du lette etter?