103 land har deltatt i Operasjon Pangea IX i perioden 30. mai til 7. juni. Den internasjonale aksjonen setter søkelyset på narkotiske midler, ulovlige og falske legemidler og medisinsk utstyr som bestilles via internett. Aksjonen koordineres av Interpol, og involverer en rekke etater fra hvert land.

I Norge har det vært et tett samarbeid mellom Tolletaten, Legemiddelverket og Helsedirektoratet. Den norske aksjonen har hatt hovedfokus på virksomheters import av legemidler og medisinsk utstyr.

Kontrollerte over 1800 postpakker

Tollerne kontrollerte rundt 1800 postpakker på postterminalen på Alnabru og i flyposten på Gardermoen i løpet av aksjonen. 239 av pakkene hadde ulovlig innhold.  Tollerne fant blant annet antibiotika fra Singapore, Canada, Polen, England og Spania. Under aksjonsperioden ble det funnet flere typer legemidler som er indikasjoner på at mange nordmenn driver selvmedisinering.

Tolletaten og Statens legemiddelverk har i planleggingen og gjennomføringen hatt fokus på at all import av legemidler skal følge riktig prosedyre. Det er viktig at alle importører har gode rutiner og internkontroll på varene de tar inn for omsetning i Norge.

Helserisiko

En stor andel av «apotekene» på internett driver ulovlig. Høsten 2015 ble regelverket for privatimport av legemidler via postforsendelser strammet inn. Det betyr at de aller fleste legemidler er ulovlig å få tilsendt i posten. Ulovlige forsendelser kan bli destruert av Tolletaten. Hensikten er å beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler.

- Vi fraråder å handle legemidler på nettet. Du vet aldri hva du får, og du kan i verste fall få alvorlige helseskader av å bruke slike legemidler. Snakk med legen din dersom du er syk og trenger behandling, oppfordrer medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Funn Pangea IX 2016 – Norge

Totalt antall pakker undersøkt: 1 865
Totalt antall pakker med ulovlig innhold: 239
Totalt antall enheter beslaglagt (piller, kapsler, kilo, liter med mer): 22 570

Funn Pangea IX 2016 – internasjonalt

Antall pakker kontrollert: 333 919
Totalt antall pakker med ulovlig innhold: 170 340
Totalt antall enheter beslaglagt (piller, kapsler, kilo, liter med mer): 12 229 005
Anslått verdi av forsendelsene: 53 262 732 amerikanske dollar
Antall personer arrestert: 393
Antall nettsteder som er fjernet fra weben: 4932
Ulovlig annonsering kartlagt/fjernet fra auksjonssider: 43

Du har glemt å sette alt-text på dette bildet!

 
Se pressemeldingen fra Interpol
 
​Fant du det du lette etter?