​​​Norge deltar i IHSI-samarbeidet sammen med seks andre europeiske land som til sammen representerer 73 millioner innbyggere. IHSI var opprinnelig et initiativ fra BeNeLux-landene. På første generalforsamling i Haag i Nederland 29. oktober 2019 var deltakere fra alle de åtte daværende medlemslandene til stede (Belgia, Danmark, Irland, Luxembourg, Norge, Portugal, Sveits og Nederland). Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet deltar fra Norge. 

Styrker myndighetenes posisjon

IHSI skal etablere drift av database og produksjon av rapporter om nye metoder. Landene kan så bruke rapportene i sine metodevarsler. Informasjonen kan erstatte eller fylle ut dagens informasjon. Slik unngår vi dobbeltarbeid og kan være bedre forberedt når vi skal metodevurdere nye legemidler og forhandle pris med legemiddelindustrien. Dette kan komme pasientene til gode da lavere pris betyr at flere legemidler blir tilgjengelig.

 - En milepæl er nådd i det internasjonale samarbeidet om metodevarsling . IHSI har nå signert en kontrakt med ECRI som skal levere en database med informasjon om legemidler som er under utvikling, forteller Karen Marie Ulshagen, områdedirektør ved Legemiddelverket.


For øyeblikket omhandler samarbeidet hovedsakelig legemidler. Det er etablert en arbeidsgruppe som skal se på hvordan medisinsk utstyr kan inkluderes i databasen.
​Fant du det du lette etter?