IHSI er et initiativ fra BeNeLux-landene. På første generalforsamling i Haag i Nederland 29. oktober var deltakere fra alle de åtte medlemslandene tilstede (Belgia, Danmark, Irland, Luxembourg, Norge, Portugal, Sveits og Nederland). Flere land er på vei inn i samarbeidet, men avventer politiske beslutninger før de kan bli fullverdige medlemmer. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet deltar fra Norge. Andre aktører er velkomne til å melde sin interesse for å delta

Styrker myndighetenes posisjon

IHSI skal nå danne et selskap som skal lyse ut et anbud på etablering og drift av database og produksjon av rapporter om nye metoder. Landene kan så bruke rapportene i sine metodevarsler.

- Informasjonen kan erstatte eller fylle ut dagens informasjon. Slik unngår vi dobbeltarbeid og kan være bedre forberedt når vi skal metodevurdere nye legemidler og forhandle pris med legemiddelindustrien. Dette kan komme pasientene til gode da lavere pris betyr at flere legemidler blir tilgjengelig, forteller Karen Marie Ulshagen, områdedirektør ved Legemiddelverket.

For øyeblikket omhandler samarbeidet kun legemidler. Legemiddelverket ønsker at det etter hvert også blir laget en lignende database for medisinsk utstyr.
​Fant du det du lette etter?