​Jern gis for å behandle jernmangel. Vanligvis brukes jerntabletter, men i noen tilfeller er de uegnet pga. for dårlig effekt eller bivirkninger. Da gis jern i sprøyteform, enten i muskelen eller rett i blodet gjennom en venekanyle.   Det er nå vist at det er en økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner og allergiske reaksjoner ved bruk av intravenøse jernpreparater.

Råd til leger:

  • Risikoen for overfølsomhet (hypersensitivitet) er forhøyet hos pasienter med kjente allergier, hos pasienter med immun- eller betennelsessykdommer og hos pasienter med en historikk med alvorlig astma, eksem eller annen atopisk allergi.
  • IV-jernprodukter skal bare brukes dersom gjenopplivingsutstyr og personale som er opplært i å vurdere og håndtere anafylaktiske reaksjoner er tilgjengelig.
  • Overvåk pasientene grundig under og i minst 30 min. etter hver infusjon.
  • IV-jernprodukter skal ikke brukes under graviditet med mindre det er åpenbart nødvendig. Behandlingen skal begrenses til 2. eller 3. trimester, hvis fordelene vurderes som klart større enn de potensielle risikoene for både mor og foster. Risikoene for fosteret kan være alvorlige og inkludere føtal anoksi.
  • Det er ikke lenger anbefalt å bruke en testdose. Testdosen kan medføre en falsk trygghet ettersom allergiske reaksjoner kan oppstå hos pasienter med negativ testdose.
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion.

Råd til pasienter:

  • Dersom du er gravid skal du ikke ha intravenøs jernbehandling eller gis jern i sprøyteform uten en grundig diskusjon med legen din rundt risiko kontra fordelen med dette.
  • Dersom du skal behandles med jern via sprøyte eller direkte i blodet, er det viktig at du gir helsepersonell beskjed om du har noen allergier, immun- eller betennelsessykdommer (f. eks. lupus erytematosis eller revmatoid artritt), alvorlig astma, eksem eller annen atopisk allergi.
  • Jerntabletter er fortsatt trygt å bruke.
  • Mistenkte bivirkninger kan meldes via den nettbaserte meldeordningen  for pasienter.

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdaterte, og det er sendt ut et «Kjære Helsepersonell»-brev  til allmennleger, nefrologer, dialysesentre, obstetrikere, gynekologer, gastroenterologer, hematologer og apotek.​

​Fant du det du lette etter?