​Bakgrunn

Invokana (kanagliflozin) tilhører klassen natrium-glukose ko-transportør 2 (SGLT2)-hemmere. Disse senker blodsukkeret ved å redusere nyrenes reabsorpsjon av glukose, og øker dermed utskillelsen av glukose med urinen. Effekt og sikkerhet er sammenlignbar med Forxiga (dapagliflozin), en annen SGLT2-hemmer på det norske markedet, i en kostnadsminimeringsanalyse.

Les refusjonsvedtaket.

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Vilkår: 232 Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin.

​Fant du det du lette etter?