Det finnes ingen database med strukturert legemiddelinformasjon på Island. Derfor ser det islandske helsevesenet på mulighetene for å ta i bruk allerede eksisterende databaser som Legemiddelverkets FEST-database. Fra midten av april har sykehuset brukt Legemiddelverkets interaksjonsdata.
 
– Vi har importert interaksjonsdata fra FEST inn vårt IT-system. Systemene fungerer godt sammen. Så langt er vi veldig fornøyd, forteller Einarsson. Foreløpig er informasjonen på norsk, men den skal oversettes til islandsk.
 
Tryggere legemiddelbruk
Det er hyggelig at FEST-data kan gjenbrukes og bidra til tryggere legemiddelbruk på Island, sier Sigurd Hortemo, medlem av interaksjonsgruppa og overlege ved Legemiddelverket. Han mener det er en  anerkjennelse av det solide arbeidet fagredaktørene for interaksjonsdatabasen gjør.
 
En av fagdirektørene er Olav Spigset, som har arbeidet med legemiddelinteraksjoner og interaksjonsdatabaser i mer enn 15 år. 
– Det er et stort arbeid som ligger bak utviklingen av databasen, så det er fint at dataene kan brukes av flere. Samtidig er informasjonen i slike databaser ferskvare, så det er viktig at man har systemer som sikrer at den islandske versjonen blir oppdatert i fase med den originale interaksjonsdatabasen i FEST, sier Spigset.

Passer perfekt
Systemleverandøren Thula har promotert muligheten for å ta i bruk FEST-databasen på Island. Firmaet kjenner godt til databasen gjennom arbeid i e-resept prosjektet og it-prosjekter i Helse Vest og Midt.
 
– Vi er imponert over strukturen og datakvaliteten i FEST! Siden FEST bruker varenummer som er felles for Norden og språkbarrieren er lav, mener vi databasen passer perfekt for det Islandske helsevesenet, forteller Ægir Örn Leifsson, utviklingsansvarlig i Thula.
 
Mulig å bruke hele databasen
Leifsson  og hans kolleger har hatt møter med helseministeren og og flere offentlige aktører på Island for å informere om mulighetene FEST gir.
 
Tilbakemeldingene er veldig positive. De fleste vi møter ser fordelene ved å ta utgangspunkt i en eksisterende database fremfor å bygge opp en fra grunnen av. Samtidig ser vi at det er en utfordringen er at det ikke finnes noen liknende database på Island i dag. Da tar det litt tid å venne seg til konseptet og finne ut av organisatoriske ting som ansvar, plassering og økonomi, sier Leifsson.

Han håper det snart blir satt i gang et prosjekt som kan analysere fordelene og kostnadene ved å ta i bruk hele FEST-databasen i helsevesenet på Island.