​​​​Isoptin inneholder virkestoffet verapamil og er en kalsiumantagonist. Isoptin brukes blant annet mot angina pectoris, arytmier og hypertensjon.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger, tilsvarende til Isoptin 120 mg, 100 tabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.07.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Isoptin 120 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med verapamil på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • Ved forskriving av nye resepter etter 26.09.2020 er Isoptin 120 mg tabletter kun tilgjengelig for forskrivning gjennom spesielt godkjenningsfritak, og det kan søkes om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten hos Helfo.
 • Styrkene 40 mg og 80 mg tabletter er fremdeles tilgjengelig.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Isoptin 120 mg tabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Isoptin ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med verapamil. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
 • Etter 01.07.2021 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Isoptin 120 mg tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med verapamil tabletter dersom de kan skaffes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
 • Etter 01.07.2021 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak. Du må derfor få ny resept fra legen din etter denne datoen. 

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Isoptin 120 mg som inneholder verapamil kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: K74, K78, K79, K80, K86, K87
  • ICD: I10, I11, I12, I13, I15, I20, I47, I48, I49
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 30.04.2020

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.07.2021

Oppdatert: 30.07.2021

Publisert: 30.04.2020

​Fant du det du lette etter?