​​​​​​​Isoptin inneholder virkestoffet verapamil og er en kalsiumantagonist. Isoptin brukes blant annet mot angina pectoris, arytmier og hypertensjon.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har tidligere tillatt apoteket å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Isoptin tabletter 100 stk. Vedtaket var gyldig til 01.07.2021.

Fra 01.07.2021 vil dette preparatet gå over på ordning med godkjenningsfritak. Det vil bli behov for nye resepter etter utløpt tillatelsesperiode.

Råd til leger

 • Etter 01.07.2021: dersom behandling med Isoptin skal fortsette må det forskrives gjennom spesielt godkjenningsfritak, og det kan søkes om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten hos Helfo. 
 • For ikke-markedsførte legemidler skal søknaden som hovedregel komme fra spesialist i sykdommens fagfelt eller tilgrensende behandlingsområder eller en lege ved et offentlig sykehus. Eventuelle unntak fremgår av vedlegg 1 til § 5-14 for det enkelte legemidlet.
 • Pasienter som bruker Isoptin 120 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med verapamil på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • Styrkene 40 mg og 80 mg tabletter er fremdeles tilgjengelig.

Råd til apotek

 • Pasienten må henvises til lege for alternativ behandling dersom Isoptin tabletter 120 mg ikke er tilgjengelig.
 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Etter 01.07.2021 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.​
 • Etter 01.07.2021 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak. Du må derfor få ny resept fra legen din etter denne datoen. ​

Bruk ny søknadsløsning for blå resept

Leger oppfordres til å bruke søknadsløsningen for blå resept når de søker individuell stønad. Den er enkel å bruke og du får god veiledning om regelverk og vilkår underveis i søknadsprosessen. Dersom vilkårene er oppfylt, får du svar umiddelbart, slik at pasienten din kan hente legemiddelet på apoteket med en gang, uten å betale annet enn egenandelen.

Les mer om ny søknadsløsning for blåresept på helfo.no. ​

Oppdatert: 07.10.2021

Publisert: 30.04.2020

​Fant du det du lette etter?