​Isosorbidmononitrat 20 mg tabletter inneholder virkestoffet isosorbid som brukes profylaktisk mot angina pectoris.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Isosorbidmononitrat 20 mg tabletter bør vurderes for alternativ behandling.
  • Anbefalt alternativ behandling er virkestoffet isosorbid i depotformulering.

Råd til apotek

  • Hvis ikke Isosorbidmononitrat 20 mg tabletter er å få tak i må pasienten henvises til lege for alternativ behandling.

Råd til pasienter

  • Dersom Isosorbidmononitrat 20 mg tabletter ikke er tilgjengelig kan det være at du får forskrevet virkestoffet isosorbid i depotformulering etter samråd med din lege.
  • Vær nøye med å følge rådene fra lege og apotek.

 

 

​Fant du det du lette etter?