​Jodoforpreparater med innhold av inntil 2 % aktivt jod til vask av dyr er unntatt fra den alminnelige legemiddeldefinisjonen (se mer om dette  i Legemiddelforskriften). Indikasjonen på pakningen er «Konsentrert jurdesinfeksjonsmiddel for bruk i jordbruk med husdyrhold. Benyttes i fortynnet form til dypping eller spray etter melking.»  

Med bakgrunn i endring av innhold av aktivt jod og at indikasjonen ikke regnes som en medisinsk påstand har Legemiddelverket foretatt en ny vurdering av preparatet, og Jodopax vet. klassifiseres ikke lenger som legemiddel.

​Fant du det du lette etter?