​​Ketamine Le Vet injeksjonsvæske inneholder virkestoffet ketamin og brukes i kombinasjon med et sederende middel til immobilisering, sedering og generell anestesi.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut Ketamine Le Vet 100 mg/ml i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Alternativt kan andre veterinære ketaminpreparater i samme styrke med MT i EU/EØS utleveres. 

​Veterinærer trenger ikke søke om godkjenningsfritak for utenlandske pakninger.

Vedtaket er gyldig inntil norske pakninger med Ketamine Le Vet igjen kan leveres, foreløpig satt til 01.01.2020.

​Fant du det du lette etter?