​​Ketamine Le Vet injeksjonsvæske inneholder virkestoffet ketamin og brukes i kombinasjon med et sederende middel til immobilisering, sedering og generell anestesi.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket har bestemt at apotek kan levere ut Ketamine Le Vet 100 mg/ml i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Alternativt kan andre veterinære ketaminpreparater i samme styrke med MT i EU/EØS utleveres. Vedtaket er gyldig til 01.01.2021.

​Veterinærer trenger ikke søke om godkjenningsfritak for utenlandske pakninger.

Råd til apotek

  • Veterinærer som har rekvirert Ketamin Le Vet 100 mg/ml kan få utlevert utenlandske pakninger tilsvarende Ketamine Le Vet 100 mg/ml.

Oppdatert: 10.09.2020

Publisert: 08.05.2019

​Fant du det du lette etter?