​​Ketamine Le Vet injeksjonsvæske inneholder virkestoffet ketamin og brukes i kombinasjon med et sederende middel til immobilisering, sedering og generell anestesi.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek utleverer utenlandske pakninger, tilsvarende Ketamine Le Vet 100 mg/ml, 25 ml. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.02.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer

  • Vær oppmerksom på at du kan få utlevert utenlandsk pakning/tilsvarende preparat når du bestiller Ketamine Le Vet.
  • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
  • Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det rekvirerte legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.
  • Etter 01.02.2021 må veterinærer vurdere andre alternativer som Ketador 100 mg/ml injeksjonsvæske eller andre utenlandske veterinærpreparater med samme styrke når et 100 mg/ml preparat er nødvendig. Ketador 100 mg/ml og andre utenlandske veterinærpreparater krever søknad om godkjenningsfritak.
  • Humanpreparater med lavere styrke er markedsført i Norge og kan rekvireres av veterinær.

Råd til apotek

  • Kontakt veterinæren dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, og informer om at det enten må rekvireres humanpreparat med lavere styrke eller søkes om godkjenningsfritak for et annet utenlandsk veterinærpreparat med 100 mg/ml styrke.

Oppdatert: 25.11.2020

Publisert: 08.05.2019

​Fant du det du lette etter?