​Kinoloner er en gruppe bredspektret antibiotika, hvor bare undergruppen fluorokinoloner finnes på markedet i Norge. Fluorokinoloner finnes i ulike legemiddelformer i produktene Tarivid (ofloksacin), Ciprofloxacin Actavis (ciprofloksacin), Ciprofloksacin Amneal (ciprofloksacin), Ciprofloxacin Villerton (ciprofloksacin) og Quinsair (levofloksacin).

Det er meldt om enkelte tilfeller av invalidiserende, langvarige og potensielt irreversible bivirkninger som hovedsakelig rammer muskler, skjelett og nervesystemet ved bruk av kinoloner til inhalasjon og systemisk bruk. 

Råd til helsepersonell:

Kinoloner skal ikke forskrives til:

  • behandling av selvbegrensende infeksjoner.
  • forebygging av turistdiaré eller tilbakevendende nedre urinveisinfeksjoner.
  • behandling av milde eller moderate infeksjoner når det finnes andre alternativer.
  • pasienter som tidligere har hatt alvorlige bivirkninger ved bruk av kinoloner.

Risikoen for kinolon-indusert tendinitt og seneruptur kan være større hos eldre pasienter, pasienter med nedsatt nyrefunksjon, pasienter som har gjennomgått organtransplantasjon og pasienter som samtidig behandles med kortikosteroider.

Be pasientene stoppe behandlingen og kontakte lege ved første tegn på tendinitt og seneruptur, muskelsmerter, muskelsvakhet, hevelse eller smerter i ledd, perifer nevropati og virkninger på sentralnervesystemet.

Råd til pasienter

Avslutt umiddelbart behandlingen og ta kontakt med legen din dersom du er under behandling med et av de nevnte produktene og får symptomer i: 

  • muskler og skjelett som muskelsmerter, muskelsvakhet, hevelse eller smerter i ledd, senebetennelse, avrivning av sene eller påvirkning av gange.
  • nervesystemet som nummenhet eller prikking i huden, søvnproblemer, depresjon, tretthet eller nedsatt hukommelse, syn, hørsel, luktesans eller smakssans. 

Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasie​​nter.

Informasjonstiltak

Preparatomtale og pakningsvedlegg vil bli oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til leger på medisinske avdelinger (herunder infeksjonsavdelinger), urologer, privatpraktiserende indremedisinere, fastleger, sykehusapotek og apotek.  

I 2018 ble det distribuert et «Kjære helsepersonell-brev» om risiko for utposning eller brist i hovedpulsåren ved bruk av fluorokinoloner.

​Fant du det du lette etter?