​Legemiddelfirmaene sender «Kjære helsepersonell»-brev til leger og annet helsepersonell
når det kommer ny og viktig informasjon om legemidlers bivirkninger og sikkerhet. Ved godkjenningen av et nytt legemiddel kan myndighetene kreve at firmaet distribuerer opplæringsmateriell, i tillegg til preparatomtale og pakningsvedlegg. Hensikten er å informere om forhold ved legemidlet som helsepersonell bør være spesielt oppmerksom på.

Materiellet utarbeides i samarbeid med Legemiddelverket og er merket med denne logoen:

Legemiddelverket ønsker å gjøre opplæringsmateriell og ny sikkerhetsinformasjon («Kjære helsepersonell»-brev) mer tilgjengelig for helsepersonell i digitale kanaler. På sikt ønsker vi å avvikle dagens brevutsending. I samarbeid med Felleskatalogen har vi derfor gjort informasjonen og materiellet mer tilgjengelig ved å løfte visningen av både «Kjære helsepersonell»-brev og opplæringsmateriell opp til toppen av legemiddelteksten.

Last ned app

Felleskatalogens elektroniske informasjon oppdateres automatisk. Den er gratis og mye tilgjengelig for bruk i ulike nettløsninger. Ved å laste ned applikasjonen vil du alltid ha legemiddelinformasjon lett tilgjengelig. Innholdet ligger lagret på smarttelefonen/nettbrettet,
slik at du ikke er avhengig av nettverk for tilgang. Last ned app’en via Google Play, App Store og Windows Store.


​Fant du det du lette etter?