​Apotek og sykehusapotek mottar i dag Kjære helsepersonell-brev og opplæringsmateriell fra legemiddelindustrien på papir per post. Denne ordningen erstattes nå med utsending på e-post. Ved bruk av e-post vil det være lettere å spre informasjonen til de ansatte på apoteket og det vil spare ressurser og miljø.

Brevene vil fortsatt utarbeides i samarbeid med Legemiddelverket og merkes med Legemiddelverkets logo for sikkerhetsinformasjon.

Logo sikkerhetsinformasjon

Kjære helsepersonell-brev sendes ut når det kommer ny og viktig informasjon om bivirkninger og sikkerhet – informasjonen kommer ofte fra vitenskapelige komiteer på EU-nivå. Opplæringsmateriell sendes ut ved godkjenningen av et nytt legemiddel, i tillegg til preparatomtale og pakningsvedlegg, når det er spesielt viktig å informere om forhold ved legemidlet som helsepersonell bør være spesielt oppmerksom på. At opplæringsmateriellet følges, er ofte en forutsetning for trygg bruk av legemiddelet.

Apotekansatte kan også finne Kjære helsepersonell-brev og opplæringsmateriell i Felleskatalogen under hvert enkelt preparat.  

Kjære helsepersonell-brev blir i tillegg distribuert ut via intranettet til de største apotekkjedene, i Apotekforeningens intranett (Apotekinfo) og nyhetsbrev (Apoteknytt). Brevene ligger også tilgjengelig på Legemiddelverkets nettsider.

Se veiledning for utsending av Kjære helsepersonell-brev og opplæringsmateriell

Spørsmål om Kjære helsepersonell-brev/DHPC og opplæringsmateriell kan rettes til bivirkninger@legemiddelverket.no

​Fant du det du lette etter?