​COVID-19 Vaccine Janssen er godkjent i EU/EØS for bruk hos personer fra 18 år for å forebygge COVID-19 forårsaket av SARS-CoV-2.

I Norge er innføringen av Janssen-vaksinen i koronavaksinasjonsprogrammet utsatt av FHI.

Den europeiske sikkerhetskomiteen for legemiddelovervåking hos EMA (PRAC), har gjennomført en grundig utredning, inkludert en gjennomgang av meldinger på blodpropper(tromboser) og lavt antall blodplater(trombocytopeni) hos individer som har fått vaksinen. De mener at tilfellene er svært like de som er oppdaget etter vaksinasjon med Vaxzevria.

Legemiddelverket har tidligere omtalt saken.

Det er nå sendt ut et «Kjære helsepersonell-brev» til alle landets sykehus, legevakter, helsesykepleiere, allmennleger, sykehusapotek, kommuneoverleger og statsforvalterne for å informere om dette.
​Fant du det du lette etter?