PRAC har gått gjennom meldinger om blodpropp og lavt antall blodplater etter vaksinasjon med Vaxzevria i Europa. Selv om disse alvorlige bivirkningene er svært sjeldne, har de forekommet hyppigere etter bruk av Vaxzevria enn hva som forventes i befolkningen generelt.

Legemiddelverket har tidligere omtalt saken.

Det er nå sendt ut et «Kjære helsepersonell-brev» til alle landets sykehus, legevakter, helsesykepleiere, allmennleger, sykehusapotek, kommuneoverleger og statsforvalterne for å informere om dette.

En rekke studier blir igangsatt for å identifisere den eksakte mekanismen bak disse hendelsene og for å gjøre en nøyaktig risikovurdering.

​Fant du det du lette etter?