Kladribin blir brukt ved noen bestemte krefttyper. I Norge er det Litak som er tilgjengelig på markedet og er godkjent til bruk ved hårcelleleukemi. PML er en sjelden, potensielt dødelig sykdom i hjernen som forårsakes av reaktivering av John Cunningham-virus. Det er sett tilfeller med PML etter bruk av kladribin ved behandling av kreft. Derfor oppdateres produktinformasjonen med nye forsiktighetsregler.

Kladribin brukes også ved høyaktiv relapserende multippel sklerose (MS). Produktinformasjonen for kladribin ved MS-indikasjon inneholder allerede en advarsel om risikoen for PML.

Råd til leger/helsepersonell

  • Vurder PML som differensialdiagnose hos pasienter med nye eller forverrede nevrologiske, kognitive eller atferdsmessige tegn eller symptomer
  • Dersom PML mistenkes, bør behandlingen med kladribin avsluttes
  • Mistenkte bivirkninger meldes på meldeskjema til RELIS i din helseregion

Råd til pasienter

  • Kontakt legen din så snart som mulig hvis du merker nye symptomer, som lammelser, gangvansker, talevansker, synsforstyrrelser, humørsvingninger, svekket hukommelse eller konsentrasjonsevne
  • Snakk med legen din om du opplever bivirkninger. Mistenkte bivirkninger kan meldes av helsepersonell eller via den nettbaserte meldeordningen for pasienter

Preparatomtale og pakningsvedlegg blir oppdatert og det er sendt ut et «Kjære helsepersonell»-brev til hematologer, onkologer, sykehusapotek og RELIS.


​Fant du det du lette etter?