Melatonin markedsføres i EU og internasjonalt både som næringsmiddel og som legemiddel. Det europeiske mattryggehetsorganet (EFSA) har godkjent to helsepåstander for melatonin: 

  1. bidrar til å lindre den subjektive opplevelsen av jet-lag og 
  2. bidrar til å redusere innsovningstiden. 

Legemiddelverket har konkludert med at produkter med melatonin med anbefalt døgndose til og med 1 mg, og tiltenkt bruk i tråd med EFSAs godkjente helsepåstander, ikke nødvendigvis er legemidler.

Produkter som markedsføres som kosttilskudd må være i overensstemmelse med matlova og tilhørende forskrifter, se www.mattilsynet.no.

Legemiddelverket har informert tollen om at produkter med melatonin med anbefalt døgndose til og med 1 mg ikke skal tilbakeholdes i forbindelse med privatimport.

​Fant du det du lette etter?