Det betyr for eksempel at et firma skal kontakte Mattilsynet hvis produktet skal omsettes som næringsmiddel (for eksempel kosttilskudd) eller kosmetikk.

Når skal du kontakte Legemiddelverket?

Kontakt Legemiddelverket kun dersom du ønsker å omsette produktet som et legemiddel. På legemiddelverket.no kan du lese mer om godkjenning av legemidler og hvordan vi gir veiledning og råd til akademia og bedrifter om klinisk forskning, legemiddelutvikling og regulatoriske prosesser.

Har du før 24. juli 2018 sendt inn en søknad om klassifisering av et produkt med ønske om å omsette dette som kosttilskudd, næringsmiddel eller kosmetikk? Da vil du motta svar fra Legemiddelverket.

Hva skyldes endringen?

Legemiddelverket erfarer at mange firmaer kontakter oss for å få klassifisert produkter som ønskes omsatt som kosttilskudd eller annet næringsmiddel, i den hensikt å forsikre seg om at produktet ikke er et legemiddel. Virksomheter som ønsker å omsette produkter, plikter å påse at produktene er i tråd med gjeldende regelverk for produktgruppen. Derfor ber Legemiddelverket nå virksomhetene om å kontakte den etaten som forvalter det aktuelle regelverket. For kosttilskudd, næringsmidler og kosmetikk vil det si Mattilsynet.

Mer informasjon om klassifisering

Legemiddelverket har laget en ny informasjonsside med oversikt over aktuelle produkttyper og etater. Informasjonssiden inneholder også en sjekkliste som firmaet kan bruke for å vurdere om stoffer, urter eller produkter er legemidler eller ikke. Gå til informasjonssiden.​

​Fant du det du lette etter?