Bakgrunn

​Refusjonen var tidligere begrenset til akutt koronar syndrom (ustabil angina og akutt hjerteinfarkt), behand­ling før koronar intervensjon og stentbehandling. Klopidogrel kan nå skrives på vanlig blå resept også ved sekundærprofylakse etter iskemisk hjerneslag / TIA og som sekundær-profylakse ved etablert perifer arteriell sykdom.

Vilkårene som begrenset bruken til 12 måneder og kravet om at resepten måtte komme fra sykehuslege er dessuten fjernet.

Les refusjonsvedtaket for klopidogrel her

Refusjonsberettiget bruk:

Forebyggende behandling av aterotrombotiske hendelser hos: -Voksne pasienter med hjerteinfarkt (fra noen få dager til mindre enn 35 dager), hjerneinfarkt (fra 7 dager til mindre enn 6 måneder) eller etablert perifer arteriell sykdom. -Voksne pasienter med akutt koronarsyndrom. Refusjon ytes også til pasienter som trenger forbehandling før en planlagt koronar intervensjon eller som har gjennomgått en koronar intervensjon med innleggelse av stent, samt til pasienter som har fått innsatt stent i halsarterier, intestinale arterier eller nyrearterier.

Råd til leger:

  • Alle nye resepter på klopidogrel skal fra 1. desember 2016, forskrives etter §2.
  • Resepter forskrevet etter §3a før 1. desember har vanlig gyldighet.
     

Råd til apotek:

  • Resepter forskrevet før 1. desember, med gyldig vedtak etter § 3a, skal ekspederes på vanlig måte.
  • Resepter forskrevet etter 1. desember skal være på § 2. Ta kontakt med forskrivende lege ved avvik.
​Fant du det du lette etter?