​​​Atorvastatin og simvastatin er de mest kostnadseffektive statinene. Midlene er etablert som førstevalg i klinisk praksis, mens fluvastatin, lovastatin og pravastatin brukes i spesielle tilfeller.

  • Legemiddelverket har fjernet ordningen med «foretrukket statin» siden denne ikke lenger er nødvendig for å sikre kostnadseffektiv bruk.
  • Reglene om vurdering av kardiovaskulær risiko er også fjernet fra refusjonsvilkårene. Slike anbefalinger finnes i nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Rosuvastatin (Crestor) er betydelig dyrere enn andre statiner og skal fortsatt være andrevalg etter atorvastatin/simvastatin.

​Fant du det du lette etter?