​​Legemiddelverket har tidligere frarådet ukritisk og langvarig bruk av medisiner som inneholder propyl-, butyl- eller isobutylparaben. Dette gjaldt i første rekke Minifom som inneholdt konserveringsmidlene propyl- og butylparaben. Den medisinske effekten av medisinen er omdiskutert.

Produsenten har fjernet konserveringsmidlene propyl- og butylparaben. Det er dermed ingen grunn til å fraråde bruk på grunn av en mulig effekt av disse, Produsenten har fjernet konserveringsmidlene propyl- og butylparaben. Det er dermed ingen grunn til å fraråde bruk på grunn av en mulig effekt av disse.

Mulig østrogenliknende effekt av parabener

Parabener er konserveringsmidler som tradisjonelt har vært brukt i mat, kosmetikk og medisiner. Nyere forskning viser imidlertid at parabener har en svak østrogenliknende effekt, som er mellom 1 000 og 1 million ganger mindre enn effekten av kroppens naturlige østrogen. Dyrestudier har avdekket redusert testosteronnivå og redusert spermieproduksjon hos hannrotter og hannmus som er behandlet med propyl- og butylparaben. Tilsvarende er ikke sett hos mennesker, men inntil ytterligere data foreligger kan en mulig effekt ikke utelukkes helt.

Når det gjelder øvrige medisiner som inneholder propyl-, butyl- eller isobutylparaben er det viktig å ikke avbryte behandling uten å ha rådført seg med lege.

​Fant du det du lette etter?