Ekspertene i CHMP jobber intenst med å vurderer dokumentasjonen som har blitt levert inn sammen med søknaden om betinget godkjenning fra Moderna. 

Det opprinnelige møtet 12. januar vil stå som planlagt dersom det blir nødvendig.
Nytten må være større enn risikoen
Dersom CHMP konkluderer med at nytten av vaksinen vurderes som langt større enn risikoen, vil det europeiske legemiddelkontoret (EMA) komme med en anbefaling om å gi betinget (midlertidig) godkjenning.
 
En betinget godkjenning (markedsføringstillatelse) som anbefales av EMA, vedtas av EU-kommisjonen kort tid etter, og gjelder i EU/EØS.
 
 
Covid-19 Vaccine Moderna endret 22.06.2021 navn til Spikevax.
​Fant du det du lette etter?