​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Personer i alle aldre har vært rammet, men det er flest tilfeller hos menn under 30 år.

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) mener det er sammenheng mellom vaksinasjon og tilfeller av perikarditt og myokarditt. Dette omtales som sjeldne bivirkninger i produktinformasjonen til Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet jobber med å etablere et system for å følge opp disse pasientene på lang sikt.

Nordisk registerstudie pågår

Preliminære data fra en ny nordisk registerstudie, antyder at myokarditt oftere oppstår etter andre dose enn etter første, og oftere hos yngre menn. Risikoen for å få myokarditt ser ut til å være høyere etter to doser med Spikevax (Moderna) enn etter to doser med Comirnaty (BioNTec/Pfizer). Det pågår analysearbeid for å få mer kunnskap om denne risikoen, inkludert risikoen for å få perikarditt.

Studien benytter data fra pasientregistre, og antall tilfeller kan derfor avvike fra antallet meldte bivirkninger. Europeiske legemiddelmyndigheter er kjent med de preliminære dataene og vil vurdere om ny kunnskap kan føre til endringer i produktinformasjonen.

Se nyhetssaker på fhi.no: 

  • Myokarditt etter koronavaksinasjon i Norge

Perikarditt og myokarditt hos vaksinerte

Hos de fleste begynner symptomene på hjertebetennelse 1-2 uker etter vaksinasjonen, men hos noen kan det ta lengre tid. De fleste tilfellene oppstår etter andre dose av vaksinen. Noen tilfeller har oppstått etter første dose. Hos de fleste pasientene har den akutte tilstanden gått over i løpet av kort tid. I sjeldne tilfeller har det oppstått komplikasjoner. Behovet for videre oppfølging etter den akutte episoden blir vurdert av spesialister.

Vanlige symptomer på perikarditt og myokarditt:

  • brystsmerter
  • tungpustethet
  • hurtig eller uregelmessig puls

Mekanismen bak perikarditt og myokarditt etter vaksinasjon er foreløpig ukjent.​

Meldte tilfeller i Norge per 19. oktober 2021

Over 7,9 millioner doser er satt.


Tabell 1: Meldinger fordelt på alder og mRNA vaksine​​

Tabell 1: Meldinger fordelt på alder og mRNA vaksine
Bivirkning og vaksine
​12-17​18-19​20-29​30-39​
​40-49​50-59​60-69​70-79​80-89​Ukjent​Totalt
​​Perikarditt, Spikevax​-​-​18​7​8​5​4​2​-​-​44
​​Myokarditt, Spikevax​-​9​25​5​3​1

​-​-​-​1​44
​Perikarditt, Comirnaty​-​2​18​25​22​24​25​14​7​2​139
​​Myokarditt, Comirnaty​1​4​11​6​10​8​9​5​1​-​55
​Perikarditt, Vaxzevria​-​-​-​-​-​3​-​-​-​-​3
​Myokarditt, Vaxzevria​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​0
​Perikarditt, Comirnaty+Spikevax​-​-​1​-​1​-​-​-​-​-​2
​Myokarditt, Comirnaty+Spikevax​-​-​2​1​-​-​-​-​-​-​3
​Perikarditt, Vaxzevria+Comirnaty​-​-​-​-​-​1​-​-​-​-​1
​Myokarditt, Vaxzevria+Comirnaty​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​0

Kommentar til tabell 1:

  • Tabellen viser meldte tilfeller av myokarditt og perikarditt etter bruk av Spikevax og Comirnaty i Norge. I noen av tilfellene har pasienten fått to ulike vaksiner. I disse tilfellene er bivirkningsmeldingen knyttet til den vaksinen melderen mistenker har gitt bivirkningen.
  • I tillegg har vi mottatt følgende 9 meldinger om peri- eller myokarditt;
  • 3 meldinger etter Vaxzevria (AstraZeneca)
  • 5 meldinger etter to ulike mRNA-vaksiner
  • 1 melding etter Vaxzevria (AstraZeneca) + Comirnaty (BioNTech/Pfizer)


Tabell 2: Meldinger fordelt på kjønn

​Bivirkning​Kvinner​Menn​Totalt
​Perikarditt​67​122​189
​Myokarditt​23​79​102

Kommentar til tabell 2:
Som tabellene viser er meldte tilfeller av perikarditt jevnt fordelt i aldersgruppene, mens for myokarditt er det en overvekt av yngre personer. For begge tilstander er det en overvekt av menn. Dette er også erfaringen fra andre land.

Råd til pasienter:

Råd til helsepersonell:

Om perikarditt og myokarditt

Perikarditt er betennelse i hjerteposen. Vanligste årsak er virusinfeksjon. Det anslås at perikarditt er årsak til om lag 5 % av alle akutthenvisninger for brystsmerter. Perikarditt er vanligere hos menn enn hos kvinner. Perikarditt har vanligvis god prognose. Ved behov behandles perikarditt med smertestillende eller betennelsesdempende legemidler.

Myokarditt er betennelse i hjertemuskelen. Vanligste årsak er virusinfeksjon. De fleste tilfellene har et godartet forløp og krever ikke behandling utover smertestillende eller betennelsesdempende legemidler. Det anbefales gjerne å unngå hard fysisk aktivitet en tid etter et tilfelle med myokarditt. I sjeldne tilfeller kan myokarditt ha et alvorlig forløp med nedsatt hjertefunksjon og hjertesvikt. Perikarditt og myokarditt har mange av de samme symptomene: Brystsmerter, tungpustethet og hurtig eller uregelmessig puls. 

Nytten er større enn risikoen

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) understreker at nytten av å ta vaksinene er større enn risikoen for å få disse hjertesykdommene. Nytte og risiko av vaksiner vurderes alltid opp mot faren for alvorlig sykdom og død. Det er opp til de ulike lands myndigheter å avgjøre om eller hvordan de skal bruke vaksinen.

Legemiddelverket meldte tidlig norske tilfeller med peri- og myokarditt til EMA som et mulig bivirkningssignal, og har løpende informert om dette i ukentlige nyheter på legemiddelverket.no.

​Fant du det du lette etter?