​​​​​​​​​Det er sett et større antall enn ventet av perikarditt (betennelse i hjerteposen) og myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) hos personer som er vaksinert med Comirnaty (BioNTech/Pfizer) eller Spikevax (Moderna). Det er grunnlaget for at europeiske legemiddelmyndigheter mener at det er en sammenheng mellom disse vaksinene og tilfeller av perikarditt og myokarditt​​. Dette blir nå omtalt som sjeldne bivirkninger i produktinformasjonen. Det er ikke påvist noen slik sammenheng med Vaxzevria (AstraZeneca) og Janssen. 

Perikarditt og myokarditt hos vaksinerte ​

De fleste tilfellene har oppstått innen to uker etter andre dose av vaksinen. Det er flest yngre menn som har blitt rammet.​ Pasientene har søkt legehjelp på grunn av vanlige symptomer på perikarditt og myokarditt: Brystsmerter, tungspustenhet og hurtig eller uregelmessig puls. Hos de aller fleste pasientene har tilstanden gått over uten skade på hjertet. I svært sjeldne tilfeller har det oppstått komplikasjoner.  ​

Legemiddelverket meldte tidlig norske tilfeller til EMA som et mulig bivirkningssignal, og har løpende informert om dette i ukentlige nyheter på legemiddelverket.no. 

Amerikanske og europeiske legemiddelmyndigheter understreker at nytten av å ta vaksinene er større enn risikoen for å få disse hjertesykdommene. Nytte og risiko av vaksiner vurderes alltid opp mot faren for alvorlig sykdom og død. Det er opp til de ulike lands myndigheter å avgjøre om eller hvordan de skal bruke vaksinen. 

Meldte tilfeller i Norge per 13. juli 2021 

63 tilfeller av perikarditt: ​​
 • 49 etter vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer) 
 • 10 etter vaksinering med Spikevax (Moderna) 
 • 3 etter vaksinering med Vaxzevria (AstraZeneca) 
 • 1 etter vaksinering med både Vaxzevria og Comirnaty ​
18 tilfeller av myokarditt: 
 • 13 etter vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer) 
 • 5 etter vaksinering med Spikevax (Moderna) 
De aller fleste pasientene var blitt friske eller var i bedring da bivirkningsmeldingen ble sendt. ​

Råd til pasienter: 
Alle som får brystsmerter, tungpustenhet eller hurtig eller uregelmessig puls bør oppsøke lege uavhengig av om de er vaksinert eller ikke. 

Råd til helsepersonell: 
 • Vær oppmerksom på symptomer som brystsmerter, tungpustenhet eller hurtig eller uregelmessig puls hos vaksinerte. Feber og hoste kan også forekomme. 
 • Alle tilfeller av perikarditt og myokarditt som man mistenker har sammenheng med vaksinering bør meldes via melde.no. ​

Tilfeller meldt i Europa 

Det er i slutten av mai meldt om 145 tilfeller av myokarditt og 138 tilfeller av perikarditt etter vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer). Det er satt om lag 177 millioner doser med denne vaksinen. I samme tidsrom er det meldt om 19 tilfeller med myokarditt og 19 tilfeller med perikarditt etter vaksinering med  Spikevax (Moderna). Det er satt om lag 20 millioner doser med denne vaksinen. 

Det er meldt om fem dødsfall i EU/EØS. De som døde var eldre eller hadde annen bakenforliggende sykdom.  

Om perikarditt og myokarditt 
Perikarditt er betennelse i hjerteposen. Tilstanden er ikke uvanlig. Hyppigste årsak er virusinfeksjon. Det er anslått at perikarditt er årsak til om lag 5 % av alle henvisninger til akuttavdeling på grunn av brystsmerter. Perikarditt forekommer hyppigere hos menn enn hos kvinner.  Perikarditt har god prognose og krever ofte ingen behandling, eller kun behandling med smertestillende eller betennelsesdempende legemidler. 

Myokarditt er betennelse i selve hjertemuskelen og kan  oppstå ved for eksempel  virusinfeksjoner, eller ved bruk av enkelte legemidler.  De fleste tilfellene er milde og krever ofte ikke behandling utover smertestillende eller betennelsesdempende legemidler. I sjeldne tilfeller kan myokarditt ha et alvorlig forløp med nedsatt hjertefunksjon og hjertesvikt.   

Perikarditt og myokarditt har mange av de samme symptomene: Brystsmerter, tungpustenhet og hurtig eller uregelmessig puls.   ​

Det er sendt ut et Kjære helsepersonell-brev​ for å informere om denne risikoen til:
 • allmennleger,
 • legevakter,
 • spesialister i akutt- og mottaksmedisin, blodsykdommer, hjertesykdommer, infeksjonsmedisin, indremedisin, infeksjonssykdommer, lungesykdommer,
 • kommuneoverleger,
 • norsk sykepleierforbund og
 • alle apotek​


​Fant du det du lette etter?