​​​Blodproppene man har sett etter bruk av virusvektorvaksinene fra AstraZeneca og Janssen ligner ikke på «vanlige blodpropper», men ser ut til å være et nytt sykdomsbilde kalt: VITT (vaksineindusert trombotisk trombocytopeni) eller TTS (trombose med trombocytopeni-syndrom).

Kort om «vanlige» blodpropper:

Vanlige blodpropper er sjeldne hos unge, men risikoen øker betraktelig med alderen. Vi kjenner en rekke risikofaktorer for å få vanlige blodpropper, som genetikk, enkelte sykdommer, graviditet, overvekt, høyt blodtrykk, røyking, sengeleie etter operasjoner og alvorlig sykdom, samt bruk av enkelte legemidler som for eksempel p-piller.

Dette kjennetegner vanlige blodpropper:

  • Blodpropp i vener (samleårer) opptrer oftest i de dyptsittende venene i et ben eller en arm.
  • Dersom en propp i en vene løsner kan den føres med blodstrømmen til lungene (via hjertet) og gi blodpropp i lungene (lungemboli), noe som kan være en livstruende tilstand.
  • Blodpropp i arterier (pulsårer) utvikles gjerne der åreveggen er skadet av åreforkalkning (aterosklerose).
  • Personer med hjerteflimmer kan få små blodpropper i venstre forkammer i hjertet på grunn av uregelmessig hjerteaksjon. Disse kan føres med blodet til hjernen og gi hjerneslag.

Kort om de sjeldne tilfellene med VITT (vaksineindusert trombotisk trombocytopeni)/ TTS (trombose med trombocytopeni-syndrom)

Forskermiljøer i Norge og Tyskland har vist at pasientene har høye nivå av antistoffer mot en struktur på blodplatene (PF4). Dette antistoffet bidrar til å aktivere blodplatene sånn at de klumper seg sammen og danner blodpropper. Samtidig bidrar antistoff som er festet til blodplater til at disse blodplatene fjernes fra sirkulasjonen. Hva som setter i gang denne prosessen er fortsatt usikkert.

Kjennetegn ved blodpropper ved VITT/TTS:

  • Blodproppene opptrer ofte på uvanlige steder – ofte i vener som leder blodet fra hjernen (sinusvenetrombose) eller i vener i magen (portvenetrombose).
  • Samtidig har pasienten et lavt antall blodplater (trombocytter) – dette øker risikoen for blødninger.
  • Det er foreløpig ikke mulig å vite hvem som har økt risiko for å utvikle tilstanden

Hva vet vi om de enkelte vaksinene og VITT/TTS?

Vaxzevria (AstraZeneca)

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har konkludert med at det er en sannsynlig sammenheng mellom Vaxzevria og de sjeldne og alvorlige tilfellene med blodpropp med lavt antall blodplater og blødninger. Tilstanden er ført opp som en alvorlig, svært sjelden bivirkning i produktinformasjonen.

På en pressekonferanse 17. juni opplyste EMA at det er meldt om 405 tilfeller av VITT/TTS etter at omlag 45 millioner er vaksinert i EU/EØS-området. 

I Norge er det per 15. juni totalt meldt om syv​ pasienter med dette sjeldne sykdombildet, fire av disse er døde. Fem av hendelsene i Norge er godt beskrevet i en studie fra Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) publisert i New England Journal of Medicine. Den sjette hendelsen er beskrevet i en kasustikk i Tidsskriftet til Den Norske Legeforening.

Per 4. april var det på verdensbasis meldt om 287 sjeldne tilfeller med VITT/TTS. 

Vaxzevria er tatt ut av koronavaksinasjonsprogrammet - se informasjon på regjeringen.no.

I tillegg har EMA (på bakgrunn av bivirkningsmeldinger) konkludert med at økt forekomst av «vanlige blodpropper» er en potensiell risiko ved Vaxzevria – og at dette skal undersøkes videre.

COVID-19 Vaccine Janssen

EMA har konkludert med at det er en sannsynlig sammenheng mellom COVID-19 Vaccine Janssen og sjeldne og alvorlige tilfeller med blodpropp med lavt antall blodplater og blødninger . Tilstanden er ført opp som en alvorlig, svært sjelden bivirkning i produktomtalen

På en pressekonferanse 17. juni opplyste EMA at det er meldt om ti tilfeller av VITT/TTS etter at omlag 6 millioner er vaksinert i EU/EØS-området. 

Per 7. mai var det meldt om 28 tilfeller i USA blant mer enn 8 millioner vaksinerte. Se informasjon fra WHO.

I tillegg har EMA (på bakgrunn av resultatene i de kliniske studiene) konkludert med at økt forekomst av «vanlige blodpropper» er en potensiell risiko ved COVID-19 Vaccine Janssen – og at dette skal undersøkes videre.

Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

EMA informerte 20. april om at det var meldt om tilfeller av blodpropp med lavt antall blodplater og blødninger, også for mRNA-vaksiner. Per 4. april var det på verdensbasis meldt om 25 sjeldne tilfeller. I Norge er det meldt om ett slikt tilfelle hos en eldre person som undersøkes nærmere. Det er ikke påvist en årsakssammenheng her. Det er gitt mer enn 200 millioner doser av Comirnaty (BioNTech/Pfizer) i verden.

I forhold til antall doser som er gitt er dette veldig lave tall. Det er foreløpig ikke vist at det er en sammenheng mellom disse svært sjeldne tilfellene og bruk av mRNA-vaksinene.

Covid-19 Vaccine Moderna

EMA informerte 20. april om at det var meldt om tilfeller av blodpropp med lavt antall blodplater og blødninger, ​også for mRNA-vaksiner. Per 4. april var det på verdensbasis meldt om 5 sjeldne tilfeller. I Norge er det meldt om ett slikt tilfelle hos en eldre person som undersøkes nærmere. Det er ikke påvist en årsakssammenheng her. Det er gitt mer enn 80 millioner doser av SpikeVax​.

I forhold til antall doser som er gitt er dette veldig lave tall. Det er foreløpig ikke vist at det er en sammenheng mellom disse svært sjeldne tilfellene og bruk av mRNA-vaksinene

Når bør vaksinerte oppsøke helsepersonell?

Lege skal kontaktes ved:

  • kraftig økende sykdomsfølelse (for eksempel vedvarende og intens hodepine, sterke smerter i kroppen og feber) som varer mer enn tre dager
  • uforklarlige blåmerker eller små røde/blårøde prikker som ikke forsvinner når du trykker på dem med et glass (illustrert ved bilde nederst på siden)
  • tegn på hjerneslag eller annen alvorlig sykdom.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Helsepersonell bør være spesielt oppmerksomme på tegn og symptomer på blodpropper og lavt antall blodplater hos vaksinerte.

Les mer om godkjente koronavaksiner - effekt, innhold og bivirkninger

hudblødninger.jpg 

Bilde av hudblødninger. Prikkene blir ikke borte når man trykker et glass mot dem.
Foto: Petter Brandtzæg, Ullevål sykehus

​Fant du det du lette etter?