​​Når mange kvinner blir vaksinert, er det forventet at noen vil oppleve menstruasjonsforstyrrelser og underlivsblødninger i tidsmessig relasjon til vaksinering. Foreløpig vet vi ikke om slike hendelser opptrer hyppigere etter vaksinering enn normalt.

Uregelmessige blødninger

Uregelmessige blødninger er blødninger som oppstår utenom den normale menstruasjonsperioden og omfatter sporblødninger og blødninger etter samleie. Blødningsforstyrrelser er vanlig forekommende og kan blant annet oppstå på grunn av hormonendringer i forbindelse med pubertet, graviditet og fødsel, prevensjonsbruk eller overgangsalder. Forekomsten av uregelmessige eller kraftige blødninger er antatt å være fra 15-20% blant kvinner i fertil alder, men estimatene er usikre.

Blødningsforstyrrelser kan også være symptom på sykdom i underlivet. Årsakene kan være strukturelle eller ikke-strukturelle og omfatter blant annet polypper, muskelknuter eller celleforandringer, forstyrrelser i koagulasjonssystemet, infeksjoner og ovulasjonsforstyrrelser (eggløsning).

Vanlig tilstand

Uregelmessige blødninger er vanlig hos kvinner i reproduktiv alder og forekommer spesielt hos tenåringer og hos kvinner i 40-50 års alder i forbindelse med overgangsalderen.​ Kvinner i alle aldre kan oppleve endring i menstruasjonsblødningene, noen ganger kan de være kraftigere og med mer smerter enn vanlig, andre ganger kan menstruasjonen utebli eller være forsinket. Vanlige årsaker til endringer i menstruasjon er stress, vekttap og trening. Menstruasjonen kan også endres ved stoffskiftesykdom eller på grunn av legemiddelbruk.

Det er mangel på kunnskap om hvor ofte kvinner opplever menstruasjonsforstyrrelser eller andre underlivsblødninger. De fleste kvinner opplever uregelmessige blødninger en eller annen gang i løpet av livet, men det er lite vitenskapelig litteratur som beskriver dette.  Dette gjør det utfordrende å vurdere om det er en årsakssammenheng mellom menstruasjonsforstyrrelser og vaksinering.

Når bør man oppsøke lege?

​For å utelukke sykdom som årsak til blødningsforstyrrelser bør kvinner oppsøke lege

  • Ved vedvarende eller bekymringsfulle symptomer, f.eks

- Kraftigere blødninger enn normalt

​- Mer langvarige blødninger enn normalt

- Blødning mellom menstruasjonene

  • Ved blødning etter samleie
  • ​Ved blødning etter overgangsalder

​Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om alvorlige bivirkninger etter vaksinering.

Fertilitet 

Det er ikke holdepunkter for at noen vaksiner, heller ikke koronavaksinene, påvirker kvinners fruktbarhet. Koronavaksinene stimulerer dannelse av antistoffer spesifikt mot piggproteinet på Sars-CoV-2-viruset, og det er ikke trolig at disse antistoffene kan påvirke reproduksjonsorganene hos verken kvinner eller menn.

Erfaringer fra andre land 

Britiske legemiddelmyndigheter har mottatt meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og episoder med underlivsblødning i etterkant av vaksinering med koronavaksinene Comirnaty, Spikevax og Vaxzevria. En uavhengig ekspertgruppe har vurdert de britiske meldingene og konkludert med at antallet meldinger er lavt sammenlignet med antall kvinner som er vaksinert. De hevder at det ikke er noe som tyder på at risikoen for menstruasjonsforstyrrelser øker etter vaksinering.

Erfaringer med andre vaksiner 

Det finnes få vitenskapelige publikasjoner, men det har tidligere vært rapportert om menstruasjonsforstyrrelser etter HPV- og influensavaksiner. Dette er vaksiner som er gitt til store grupper kvinner i menstruerende alder. Forstyrrelsene som er rapportert, har vært kortvarige og forbigående.

Hvordan følger vi dette i Norge? 

Alle bivirkningsmeldinger blir behandlet og samles i Legemiddelverkets bivirkningsregister. Meldingene sendes videre til både den europeiske bivirkningsdatabasen og til den verdensomspennende databasen som driftes av WHO. Slik får vi et bedre grunnlag til å vurdere årssaksammenheng.

I tillegg benytter Folkehelseinstituttet pågående kohortstudier (mor-, far- og barnundersøkelsen, MoBa og den norske influensaundersøkelsen, NorFlu) for å samle informasjon om bivirkninger etter koronavaksinering. I foreløpige analyser blant 4500 vaksinerte kvinner rapporterer 21,5% bivirkninger etter første dose mRNA vaksine. Blant disse svarer 20 kvinner ja på spørsmål om de har opplevd uvanlig kraftig menstruasjonsblødning som bivirkning etter 1.dose mRNA vaksine (0,4% av alle vaksinerte kvinner). De fleste av kvinnene er i alderen 35-59 år, det reflekterer nok hovedsakelig vaksinasjonsrekkefølgen, siden mange kvinner i aldersgruppen 25-34 år fortsatt ikke har fått tilbud om vaksine. Analyser fra undersøkelsen pågår og vil bli fortløpende publisert.

​Fant du det du lette etter?