​​​​Når mange kvinner blir vaksinert, er det forventet at noen vil oppleve menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger i tidsmessig relasjon til vaksinering. Foreløpig vet vi ikke om slike hendelser opptrer hyppigere etter vaksinering enn normalt. Vi har løpende dialog med spesialister i Norge og europeiske legemiddelmyndigher for å undersøke mulige mekanismer. Foreløpig har det ikke vært mulig å si noe om eventuelle sammenhenger. 

 - Vi får fortsatt mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter vaksinering. Det er lite kunnskap på området og vi vet ikke hva som eventuelt er mekanismen, men vi kan ikke utelukke en sammenheng. Det er kjent at blant annet stress, operasjoner, sykdom og vekttap kan forstyrre menstruasjonssyklus. Det er derfor ikke utenkelig at en immunrespons etter vaksinering kan medføre forstyrrelser av menstruasjonssyklus, sier overlege Sigurd Hortemo. 
 
De fleste meldingene er fra kvinner i fertil alder, men vi har også fått meldinger fra kvinner som opplever uventede underlivsblødninger etter overgangsalder. 

Menstruasjonsforstyrrelser og underlivsblødninger ​

Det er ikke uvanlig at kvinner opplever endring i menstruasjonsblødningene, noen ganger kan de være kraftigere og med mer smerter enn vanlig, andre ganger kan menstruasjonen utebli eller være forsinket. Vanlige årsaker til endringer i menstruasjon er stress, vekttap og trening. Menstruasjonen kan også endres ved stoffskiftesykdom eller på grunn av legemiddelbruk. 

Andre uregelmessige blødninger kan oppstå på grunn av hormonendringer i forbindelse med pubertet, graviditet og fødsel, prevensjonsbruk eller overgangsalder og forekommer spesielt hos tenåringer og hos kvinner i 40-50 års alder i forbindelse med overgangsalderen. 

Det er mangel på kunnskap om hvor ofte kvinner opplever menstruasjonsforstyrrelser eller andre uventede underlivsblødninger. De fleste kvinner opplever uregelmessige blødninger en eller annen gang i løpet av livet, men det er lite vitenskapelig litteratur som beskriver dette.  Dette gjør det utfordrende å vurdere om det er en årsakssammenheng mellom menstruasjonsforstyrrelser eller uventede underlivsblødninger og vaksinering.

Når bør man oppsøke lege?
Blødningsforstyrrelser kan være et tegn på forandringer i skjedens slimhinne, i livmor eller livmorhalshals, som for eksempel polypper, muskelknuter eller celleforandringer. Forstyrrelser i koagulasjonssystemet, infeksjoner og eggløsningsforstyrrelser kan også påvirke menstruasjonssyklus og blødningsmengde.

​For å utelukke sykdom som årsak til blødningsforstyrrelser bør kvinner oppsøke lege

  • ved vedvarende eller bekymringsfulle symptomer, for eksempel
    • ​​kraftigere blødninger enn normalt
    • mer langvarige blødninger enn normalt
    • blødning mellom menstruasjonene
  • ved blødning etter samleie
  • ​ved blødning etter overgangsalder

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om alvorlige bivirkninger etter vaksinering.

Informasjon om hvordan pasienter man melde bivirkninger

Fertilitet 

​​Det er ikke vist at noen vaksiner påvirker kvinners fruktbarhet. Koronavaksinene stimulerer dannelse av antistoffer mot piggproteinet på Sars-CoV-2-viruset, og det er ikke trolig at disse antistoffene kan påvirke reproduksjonsorganene hos verken kvinner eller menn.​

Erfaringer med andre vaksiner 

​​​Det finnes få vitenskapelige publikasjoner, men det har tidligere vært rapportert om menstruasjonsforstyrrelser etter HPV- og influensavaksiner. Dette er vaksiner som er gitt til store grupper kvinner i menstruerende alder. Forstyrrelsene som er rapportert, har vært kortvarige og forbigående. ​​

Hvordan følges dette opp? 

Alle bivirkningsmeldinger blir behandlet, samlet i Legemiddelverkets bivirkningsregister og analysert. Meldingene sendes også videre til både den europeiske bivirkningsdatabasen og til den verdensomspennende databasen som driftes av WHO. Slik får vi et enda bedre grunnlag til å vurdere om det er en årsaksammenheng. Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet har også hatt møter med eksperter, som gynekologer, immunologer, hematologer og endokrinologer for å diskutere bivirkningsmeldingene . 

Folkehelseinstituttet benytter nå pågående kohortstudier (mor-, far- og barnundersøkelsen, MoBa og den norske influensaundersøkelsen, NorFlu) for å samle informasjon om bivirkninger etter koronavaksinering. Analyser fra undersøkelsen pågår og vil bli fortløpende publisert. Les mer om dette på fhi.no.​
 
The National Institutes of Health i USA har nylig informert om at de bevilger penger til flere studier som skal se nærmere på en mulig årsakssammenheng mellom vaksinering mot covid-19 og menstruasjonsforstyrrelser.​   
​Fant du det du lette etter?