Pasientene melder andre og mindre alvorlige bivirkninger enn helsepersonell. Dette kan skyldes at pasientene oppfatter bivirkningene som plagsomme, mens helsepersonell ikke vurderer disse bivirkningen som alvorlige nok til å meldes.

Hva melder pasientene?
De ti vanligst meldte bivirkningene fra pasienter var kvalme, tretthet, hodepine, svimmelhet, angst, øvre magesmerter, muskelsmerter, diaré, leddsmerter og depresjon.

Hvilke legemidler?
Mange pasientmeldinger gjelder bivirkninger etter bruk av smertestillende, legemidler for behandling
av psykiske lidelser og vaksiner.

Hvem melder?
Kvinner (63 %) melder oftere enn menn og det er aldersgruppen 20 – 39 år som dominerer.

Pasientmeldingene supplerer meldingene fra helsepersonell og gir kjennskap til andre legemiddelrelaterte problemer. De er derfor nyttige bidrag i legemiddelovervåkingen.

Les også:
​Fant du det du lette etter?