(Denne nyheten ble opprinnelig publisert 20.12.19, men er nå oppdatert med ytterligere informasjon om utlevering fra nettapotek. Det er ikke gjort endringer i kravene, men det er tydeliggjort hvordan man skal oppfylle kravene).

Viagra Reseptfri (sildenafil) er det første legemidlet som er godkjent som reseptfri medisin med veiledning, og kom i salg i desember 2019. 

Obligatorisk veiledning – apotekers ansvar

For å kunne kjøpe Viagra Reseptfri (sildenafil) i fysisk apotek og nettapotek er det et krav at kunden får obligatorisk veiledning av farmasøyt. Farmasøyten bruker en sjekkliste i veiledningen. Hensikten er å avklare om kunden har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at han ikke kan bruke Viagra Reseptfri (sildenafil), og hjelpe kunden med å forstå sikkerhetsinformasjonen for å redusere faren for feilbruk og bivirkninger. Dersom betingelsene for reseptfritt kjøp ikke oppfylles, vil kunden bli anbefalt å kontakte lege.

Det er apotekers ansvar å sørge for at dette blir gjennomført på en profesjonell måte – både i fysiske apotek og i nettapotek.

Dialog med nettapotek for å sikre veiledningskrav

Legemiddelverket har observert at flere nettapotek som selger Viagra Reseptfri (sildenafil) ikke har sikret at de obligatoriske kravene til veiledning blir oppfylt. Tidligere i år hadde vi derfor møter med de fire største nettapotekene (Apotek 1 Skårersletta, Boots apotek Homecare, Farmasiet Apotek og Vitusapotek AB 28). Vi ønsket dialog med aktørene, en gjennomgang av de ulike nettløsningene og et innblikk i eventuelle utfordringer de hadde med å oppfylle veiledningskravene.

Legemiddelverket understreker at kunden også i nettapotek skal ha direktekontakt med et levende menneske (farmasøyt) under bestillingsprosessen. Farmasøyten skal gjennomføre veiledningen mens kunden gjennomgår sjekklisten - før betaling og utlevering. Nettapotekene kan tilby denne samtalen ved tekniske løsninger som f.eks telefon eller chat.

Spesielt for «klikk og hent»

Dersom nettapoteket ikke tilbyr veiledning under bestillingsprosessen, må farmasøyt i apoteket der varen hentes gi veiledning med utgangspunkt i sjekklisten før Viagra Reseptfri (sildenafil) kan utleveres.

Kravene må oppfylles innen 1. juni

Legemiddelverket forhåndsgodkjenner ikke den tekniske løsningen til nettapotekene, men vil føre tilsyn med at kravene overholdes. Vi forventer at aktørene har en nettløsning som oppfyller kravene innen 01.06.2020.

Les mer:​Fant du det du lette etter?