​Utvidet veiledningsplikt i apotek er et nytt virkemiddel som kan understøtte riktig bruk av reseptfrie legemidler. For Viagra Reseptfri (sildenafil) innebærer dette at kunden må få obligatorisk veiledning av farmasøyt i apoteket før legemidlet kan utleveres. 

Hensikten er å avklare om samtidig medisinbruk gjør at han ikke kan bruke Viagra Reseptfri (sildenafil), og hjelpe med å forstå sikkerhetsinformasjonen for å redusere faren for feilbruk og bivirkninger. Dersom betingelsene for reseptfritt kjøp ikke er oppfylt, vil kunden bli anbefalt å kontakte lege.

Det er krav til obligatorisk veiledning før man kan få kjøpe legemidlet, og det er apotekets ansvar å sørge for at dette blir gjennomført på en profesjonell måte – både i fysiske apotek og i nettapotek.
 ​Fant du det du lette etter?