Produsenten vil levere mer Creon 25 000 enn normalt fra og med april 2015, noe som kan kompensere for mangel av Creon 40 000. Det vil være normal forsyning av Creon 10 000. Det finnes ingen andre direkte sammenlignbare alternativer som er godkjent i Norge.

Creon kapsler «Abbott» inneholder en blanding av enzymer fra bukspyttkjertelen (lipase, amylase og protease) og benyttes ved behandling av svikt i bukspyttkjertelens produksjon av fordøyelsesenzymer. Creon brukes av pasienter blant annet ved kronisk pankreatitt, cystisk fibrose, pankreascancer, pankreaskirurgi og akutt pankreatitt.

Lipase er ett av enzymene i pankreatin, og forskjellige styrker av Creon inneholder ulike mengder lipase. Doseringen er individuell og avhenger av flere faktorer slik som vekt, grad av fordøyelsesforstyrrelse og sammensetningen av kosten (spesielt fettinnhold).

Råd til leger:

Doseringen bør tilpasses pasientens behov på best mulig måte. Tilpasninger av dietten hos en ernæringsfysiolog kan være nyttig.

Slik forsyningssituasjonen er bør man prøve å konvertere voksne pasienter til tilnærmet samme dose som tidligere med Creon 25 000. Creon 10 000 bør forbeholdes barn.

Råd til pasienter:

Dersom apoteket skulle være utsolgt for Creon når du kommer for å hente ny forsyning, må du så snart som mulig ta kontakt med legen din for å få råd om hva du skal gjøre og for å få resept på alternativ styrke av Creon. Apoteket har sannsynligvis en annen styrke av Creon på lager enn den som er oppført på resepten.

Råd til apotek:

Pasienten bør henvises til legen sin for å få råd. For å unngå å forverre situasjonen ber vi om at apotekene begrenser utlevering til den enkelte pasient så langt det lar seg gjøre. Sterkt økt forbruk av Creon 10 000 kan i verste fall medføre mangel av denne styrken også.

Dersom apoteket har en annen styrke på lager enn den som er oppført på resepten, bør apoteket kontakte pasientens lege for å forhøre seg om bytte til alternativ styrke samt ny dosering. Om legen ikke er tilgjengelig er det også et alternativ for pasienten å kjøpe Creon uten resept/refusjon, siden Creon er et reseptfritt legemiddel.

​Fant du det du lette etter?