​Legemiddelverket jobber for at dyr og mennesker skal ha best mulig tilgang til effektive og sikre legemidler. Det er derfor innført meldeplikt for MT-innehaver ved midlertidig eller permanent avbrudd i forsyningen.

Ved melding om avbrudd i forsyningen vil Legemiddelverket arbeide med å finne gode alternativer. I noen tilfeller er det ingen naturlige alternativer på det norske markedet, og vi må da lete etter utenlandske pakninger.

Meldeskjemaet er nå oppdatert, og MT-innehaver må heretter merke av for om det kan skaffes utenlandske pakninger. Legemiddelverket tar kontakt dersom det blir aktuelt å tillate salg av slike pakninger.

Se oppdatert meldeskjema og veiledning  (norsk og engelsk)

​Fant du det du lette etter?