​​​​Arkivering av skriftlig reklame er et pålegg i Forskrift om legemidler § 13-11, og gjelder også firmaene som ikke er medlem av Legemiddelindustrien (LMI). Legemiddelverket sender forhåndsvarsel om reklameforbud til firmaer som ikke overholder regelverket.

Reklamemateriellet skal oppbevares i arkivet i minst 2 år, og både Legemiddelverket og LMI tar jevnlige stikkprøver.

Laster inn selv

LMIs medlemsfirmaer laster selv inn reklamemateriellet, og lager mappestrukturen i det elektroniske arkivet. Firmaer som ikke er medlem sender reklamemateriellet til LMI. LMI har i samarbeid med Legemiddelverket utformet en veileder om hvordan mappestrukturen bør være. Se veiledning for mer utfyllende informasjon.
Siste frist for å laste inn reklamemateriellet er når aktiviteten gjennomføres og reklamen tas i bruk.​

Forbud og gebyr

Legemiddelverket har registrert flere tilfeller der reklamemateriell ikke er lastet inn i arkivet, noe som har resultert i forhåndsvarsler om reklameforbud.
 
- Firmaene dette gjelder har gitt oss tilbakemelding om at de vil få på plass gode rutiner. Arkivering i elektronisk arkiv er viktig for at vi kan ivareta våre tilsynsoppgaver, sier seniorrådgiver Bente Jerkø i Legemiddelverket.
 
Rådet for legemiddelinformasjon følger også aktivt med på at medlemsfirmaene følger regelverket. Etter en rådsavgjørelse tidligere i år ble et firma ilagt et gebyr på 100 000 kroner for mangelfull innsendelse.
 
​Fant du det du lette etter?