UNICOM vil mogleggjere det å knytte seg til europeiske informasjonskjelder og tilby informasjon ut til helsevesenet og andre i Noreg.

UNICOM-prosjektet sendte nyleg ut eit nyheitsbrev kor du kan lese om IMDP (identification of Medicinal Products) og korleis standardar kan brukast for ulike delar av eit legemiddel sin «livssyklus». Nyheitsbrevet forklarar deg nødvendigheita av å etablere desse standardane, og betydninga for helsevesenet i eit globalt perspektiv.

Gjennom ei vedlagt handbok, kan du bli klokare på IMDP. I slutten av handboka finn også ein quiz kor du kan bli testa i di forståing av IMDP.

 

​Fant du det du lette etter?