Legemiddelverket mener at den medisinske utviklingen, sammen med utviklingen av EU-regelverk siden slutten av 1990-tallet, gjør dagens lovtekst lite hensiktsmessig og at det er behov for modernisering. 


Positive til å ta inn flere typer legemidler i bytteordningen

I Europa har vi nå over 10 års erfaring med bruk av biotilsvarende legemidler, og det er hittil ingen ting som tyder på at det er noen medisinske grunner til at biologiske legemidler, som gruppe, ikke kan være byttbare.

 
Den konkrete vurderingen av hver sak er svært viktig når Legemiddelverket avgjør om et legemiddel skal settes på byttelisten. Forhold som type indikasjon, særtrekk ved pasientgruppen, hvem som administrerer legemidlet og administrasjonsutstyr, vil noen ganger ha større betydning for vurderingen enn om legemidlene er biologiske eller ikke. Legemiddelverket vurderer dette uavhengig av hva slags type legemiddel det dreier seg om.​Fant du det du lette etter?