I Norge markedsføres ivermektin krem (Soolantra) til bruk ved hudsykdommen rosacea, og ivermektin tabletter (Scatol) er godkjent for behandling av ulike parasitter og skabb. Det finnes også legemidler med ivermektin for behandling av dyr.  

Anbefales kun i kliniske studier

EMA har gått gjennom dokumentasjon fra laboratoriestudier, observasjonsstudier, kliniske studier og metaanalyser. Laboratoriestudier har vist at ivermektin kan hindre formering av SARS-CoV-2, men dette krever mye høyere konsentrasjoner enn det man oppnår ved vanlig bruk av godkjente legemidler med ivermektin. 

Resultatene fra kliniske studier varierer. Noen studier viser ingen effekt, mens andre kan tyde på noe effekt. De fleste studiene var små og hadde svakheter, inkludert ulike doseringsregimer og samtidig bruk av andre legemidler. 

EMA har derfor konkludert med at tilgjengelige kunnskap foreløpig ikke er tilstrekkelig for å anbefale bruk av ivermektin ved covid-19 - bortsett fra i kliniske studier. Les mer på EMAs nettside.

Ikke godkjent mot covid-19 i Europa

Ivermektin er ikke godkjent for å forebygge eller behandle covid-19 - hverken i Norge eller i Europa. Det europeiske legemiddelkontoret har heller ikke mottatt noen søknader om slik bruk.

Høye doser kan gi alvorlig helseskade

Selv om ivermektin vanligvis tolereres godt, kan man ikke utelukke toksiske effekter ved bruk av de høye dosene som ville være nødvendige for å hindre formering av covid-19 virus i lungene. Høye doser ivermektin kan gi alvorlig helseskade.

​Fant du det du lette etter?