Apotekavansen

Legemiddelverket mener at kronetillegget kan økes, samtidig som prosenttillegget reduseres. Det er fordi arbeidet knyttet til å ekspedere en legemiddelpakning er uavhengig av prisen på legemiddelet.

- Vi minner likevel om ulempen dette kan medføre for pasienter, siden småpakninger som får høyere pris hvis kronetillegget øker, ofte er på hvit resept, sier seksjonssjef Helga Festøy.

Kjølevarer er dyrere å håndtere og det er mer kassasjon enn for andre varer. Vi mener derfor at et eget prosenttillegg for kjølevarer kan innføres. I tillegg mener Legemiddelverket at gevinstdelingsmodellen bør fjernes fordi den vrir konkurransen til fordel for apotek som er vertikalt integrert med grossisten.

Trinnpris

På generikasegmentet har vi sammenlignet dagens trinnprissystem med et anbudssystem. Ved anbud vil apotek-kunder bli eksponert for generisk bytte mye oftere enn i dag. Det er noe av grunnen til at Legemiddelverket mener at fordelene med trinnprissystemet oppveier ulempene. Forutsetningen er at vi fortsatt får generisk konkurranse på linje med våre naboland. 

Vi ser at trinnprissystemet kan justeres litt for å fungere bedre når nye legemidler skal tas opp i systemet. Blant annet kan man sette en «minstepris», for eksempel på kr 50.


​Fant du det du lette etter?